BA 7

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Introduktion

BA 7
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler

Sekundært somatosensorisk område eller somatosensorisk associations cortex. BA 7 er lokaliseret i lobulus superior af parietallappen posteriort for BA 5 som også er et sekundært somatosensorisk område. Den mediale del af BA 7 er beliggende i præcuneus. BA 7 er funktionelt bl.a. relateret til visuomotorisk koordination (øje-hånd koordination), men også mere komplekse kognitive funktioner se præcuneus.

Skader i venstre superior parietal lobulus kan udløse ideomotorisk apraksi (tab af evne til at udgør komplekse motorisk handlinger), astereognose (manglende evne til at genkende genstande ved berøring alene).

BA 7 deltager i processering af motoriske funktioner ved brug af redskaber, forestilling om motorisk handling (imaginær), koordineret brug af begge hænder. Den superiore lobulus er mere involveret i taktil lokalisation (hvor i rummet) mens den nedre er mere involveret i taktil genkendelse (stereognose).

Følgende funktioner har været associeret med BA 5 & BA 7

Rumlig visuel processering

 • Mental (imaginær) rotation af genstande
 • Binokulært syn (stereosyn)
 • Opfattelse af personligt rum
 • Linjedeling (dele en linje på midten - bruges bl.a. som test for neglekt
 • Processering af kaotiske mønstre
 • Rumlig forstillingevne anvendt i deduktiv tænkning

Motorisk

 • Motorisk forestillingsevne
 • Viden om bevægelser ved anvendelse af instrumenter
 • Styring af motoriske funktioner
 • Spejlneuroner (hvis de findes)
 • Bimanual manipulation
 • Øjen sakkade bevægelser

Hukommelse

 • Arbejdshukommelse (motorisk, visuel, auditiv, emotionel, verbal)
 • Rumlig visuel hukommelse
 • Bevidst genkaldelse af tidligere hændelser

Sensorisk

 • Taktil lokalisering
 • Smerteopfattelse

Opmærksomhed

 • Visuel-motorisk

Sprog

 • Sprog-processering
 • Ord forståelse
 • Opmærksomhed på fonologiske relationer

Andet

 • Processering af emotioner og selv reflektion under beslutningstagning
 • Målorienteret processering
 • Genkendelse af tids kontekst

Brodmann områder

--Jannick Brennum 31. dec 2015, 10:54 (UTC)