Præcuneus

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Fig. 1
Fig. 2 Blåt: Anteriore sensori-motorisk region og baner; Grønt: Centrale kognitive / associative region og baner; Gult: Posteriore visuelle region og banerIndledning

  • Præcuneus er en del af den øvre parietale lobolus mesialt.
  • Præcuneus er involveret episodisk hukommelse, visuospatial processering, egen opfattelse (refleksion over selvet), og aspekter af bevidstheden.


Anatomi

Præcuneus er lokaliseret på medialsiden af den øvre del af parietallappen, hvor mesialsiden af præcuneus vender ind mod falx. Anteriort støder præcuneus op til den marginale (ascenderende) del af sulcus cinguli (den næsten vertikale fortsættelse af sulcus cinguli, som ved sinus sagitalis superior er beliggende umiddelbart posteriort for sulcus centralis). Posteriort støder præcuneus op til cuneus, og inferiort grænser præcuneus op til den posteriore del af gyrus cinguli, adskildt fra denne af sulcus cinguli. Baseret på axonal tracing studier og fMRI restingstate studier på aber, deles præcuneus i tre undergrupper (Fig. 2):

  • Den anteriore sensori-motoriske region (Blå)
  • Den centrale kognitive / associative region (Grøn)
  • Den posteriore visuelle region (Gul)

Forbindelser

Den anteriore sensori-motoriske region (Blå)

Denne region har forbindelser til de sensori-motoriske dele af cortex, således den paracentrale lobulus (beliggende umiddelbart anteriort for præcuneus), præmotor cortex og SMA (Supplementary Motor Cortex), sensorisk corex (Gyrus postcentralis), parietal operculum og Insula. Endvidere er der i humane fMRI studier fundet forbindelser til gyrus parahippocampale og gyrus superior af temporallappen.

Den centrale kognitive / associative region (Grøn)

Denne region har forbindelser til den inferiore parietale lobulus , specielt gyrus angularis samt til prefrontale områder (Brodmann areas 10, 46 & 8). Disse områder er involveret i eksekutive funktioner, arbejdshukommelse og planlægning af motoriske funktioner.

Den posteriore visuelle region (Gul)

Denne region har forbindelser til visuelle områder i cuneus, herunder primær visuel cortex.

Funktion

Præcuneus er involveret i funktioner / processer vedrørende opfattelse af selvet som er lokaliseret anteriort i præcuneus, episodisk hukommelse lokaliseret posteriort i præcuneus samt et område relateret til visiospatiel processering.

Selvet

Selverkendelse eller selvbevidsthed omfattende processer som at reflektere egen personlighed og sammenligne den med andres, er funktioner der ved fMRI er påvist relateret til præcuneus.

Hukommelse

Præcuneus indgår i netværk vedørende hukommelse af visuospatiel karakter men også vedrørende episodisk hukommelse relateret til selvet - autobiografisk hukommelse.

Visuospatiel

Præcuneus formodes at være involveret i rumlig navigering og visualisering, herunder planlægning af rumlig navigering af tegning af rumlige strukturer. Den mentale forestillingsevne i præcuneus koblet med spejlneuroner i frontallappen giver os mulighed for at indtage et tredjepersons perspektiv i vores reflektioner, forsøge at forstå hvordan andre tænker, med andre ord empati.

Bevidsthed

En hypotese angiver at præcuneus sammen med den tilgrænsende posteriore del af gyrus uncinatus udgør et center for "bevidst" informations processering. Den hypotese bygger på stor aktivitet i dette område i vågen tilstand og ringe aktivitet i dyb søvn og REM søvn.


Skader i præcuneus kan medfører betydelige kognitive problemer--Jannick Brennum 23. sep 2012, 15:10 (UTC) --Viola Olesen 7. sep 2012, 06:43 (UTC)