Simultanagnosi

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"Agnosiform, hvor patienten har svært ved at tolke helheden i et komplekst visuelt felt. Detaljer opfattes og benævnes korrekt, men vil ofte fremstå som fragmenterede elementer, og helheden opfattes ikke. Nogle patienter klager over, at de har svært ved at se mere end brudstykker af det visuelle felt. Andre oplever, at det, de kigger på, pludselig forsvinder.

Simultanagnosi optræder som delelement ved Balints syndrom og synes her at skyldes en begrænsning i opmærksomheden, så patienten kun kan se ét element ad gangen. Når patienten bliver opmærksom på en genstand, genkendes den straks. Denne såkaldte dorsale simultanagnosi skyldes bilaterale læsioner posteriort i parietallapperne.

Ventral simultanagnosi optræder ved uni- og bilaterale temporo-occipitale læsioner. Her ser patienten de enkelte elementer i et sammensat billede, men genkendelsen er langsom. Defekten viser sig mest udtalt ved læsning, hvor patienten kæmper sig gennem ordene bogstav for bogstav." Se også agnosi.


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 4. mar 2013, 13:55 (UTC)