Procedural indlæring og hukommelse

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Procedural indlæring og hukommelse omfatter indlæring af perceptuelle, motoriske og andre færdigheder på basis af implicitte mønstre og regler og har andre karakteristika end indlæring af deklarativ (eksplicit) materiale. Denne principielle forskel mellem ‘hvordan’ og ‘hvad’ i hukommelsen blev formelt foreslået omkring 1980 på grundlag af observationer af intakt procedural indlæring hos patienter med amnestisk syndrom. Snart efter blev forskellen bekræftet i dobbelte dissociationer mellem patienter med amnestisk syndrom på den ene side og Huntingtons sygdom og senere også Parkinsons sygdom, som begge er prototyper på basalgangliesygdomme, på den anden side. Senere forskning har givet en ret detaljeret viden om de typer af indlæring, som er formidlet af processer i basalganglierne, især nukleus caudatus. Disse hukommelsesformer omtales oftest som procedural hukommelse eller betinget associationsindlæring, fordi de indebærer en indlæring af associationer mellem stimuli og responser. Undertiden anvendes også betegnelsen ‘S-R vaneindlæring’ i erkendelse af, at denne indlæring danner de faste handle- og tankemønstre, som vi erhverver gradvist på grundlag af erfaring."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 13:58 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation