Transkortikal afasi

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"De transkortikale afasier er defineret ved intakt evne til at gentage, og ofte er der ekkolali med tendens til gentagelse af andre personers tale. Ved transkortikal motorisk afasi er spontantalen sparsom og ikke-flydende. Der kan være visse fællestræk med Broca afasi, men det mest markante er den ringe tilbøjelighed til at tale. Initialt kan der være total stumhed (mutisme). Transkortikal sensorisk afasi er flydende med forstyrret sprogforståelse som ved Wernicke afasi, og der er ofte forstyrrelser i semantisk hukommelse. Ved de transkortikale afasier antages banerne mellem det anteriore og det posteriore sprogområde at være intakte, og den kritiske læsion ligger i sprogfeltets randområder: anteriort ved transkortikal motorisk og posteriort ved transkortikal sensorisk afasi."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 4. mar 2013, 12:40 (UTC)