Semantisk hukommelse

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"Semantisk hukommelse er hukommelse for det, man ‘ved’, snarere end det, man ‘husker’. Begge dele er deklarativ hukommelse, og i en tidligere associationspræget tradition med vægt på studier af verbal indlæring blev der ikke skelnet. Distinktionen mellem episodisk og semantisk hukommelse blev foreslået af den estisk-kanadiske psykolog Endel Tulving (1927-) i 1972 (Tulving, 1983) og er siden blevet bredt accepteret. Der er dog fortsat diskussion af ligheder og forskelle mellem de to hukommelsessystemer.

I Tulvings formulering er både episodisk og semantisk hukommelse store og komplekse systemer med tilsyneladende uendelig kapacitet. Begge er tilgængelige for introspektion, og indholdet er ‘kognitivt’ og kan udtrykkes og kommunikeres symbolsk. Begge omfatter informationer fra forskellige sansesystemer, og mange principper vedrørende kodning og genkaldelse af hukommelsesmateriale er ens i de to systemer.

Semantisk hukommelse adskiller sig fra episodisk ved at vedrøre viden om verdens beskaffenhed, herunder ordforråd. Denne viden er løsrevet fra den indlæring bundet i tid og sted, som karakteriserer de episodiske erindringer og bidrager til vores selvforståelse. Episodiske erindringer har altid en semantisk komponent, men vi kan vide noget uden at huske. I episodiske erindringer er der som regel en emotionel tone, som er sjælden i semantisk hukommelse. Forskelle i de to systemers udvikling (både fylo- og ontogenetisk) er kontroversielle, og i hvert fald i barnets udvikling er der en gensidig afhængighed.

De to hukommelsessystemer dissocieres af forskellige former for hjerneskade. Fx er amnestisk syndrom tab af episodisk hukommelse med helt eller delvist bevaret semantisk hukommelse. Modsat er der ved semantisk demens i tidlig fase tab af ordforråd og begreber, men relativt bevaret episodisk hukommelse.


Kilder

  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.
  • Tulving, E. (1983). Elements of episodic memory. New York: Oxford University Press."

/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 14. mar 2013, 13:44 (UTC)