Præmorbid begavelse

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Det begavelsesniveau, som en patient har haft før aktuel sygdom. I neuropsykologi er korrekt æstimat af det præmorbide funktionsniveau vigtigt, fordi en vurdering af ændret funktionsniveau i forbindelse med neurologisk sygdom nødvendigvis indebærer en sammenligning mellem det nuværende niveau og det præmorbide. Forskellige metoder til at æstimere har hver deres styrker og svagheder. Æstimat alene på grundlag af alder og uddannelse har en tendens til at overvurdere det forventede niveau i den nedre ende af fordelingen og undervurdere i den øvre ende. ‘Best performance’ metoden, hvor den højeste præstation antages at angive det præmorbide niveau, overvurderer konsekvent. I de sidste par årtier er læseprøver med ord med irregulær udtale blevet almindelige. Rationalet er her, at korrekt udtale af irregulære ord kræver, at man kender dem, og indirekte testes således ordforråd, som korrelerer højt med andre mål på begavelse og er upåvirket af de fleste former for hjerneskade. Metoden er ikke valid ved afasi, og den forudsiger kun stærkt funktion i verbale prøver."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 14. mar 2013, 13:46 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation