Overfladealeksi

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"(Eng. surface dyslexia). Form for aleksi (læseforstyrrelse), hvor ord kun kan læses og forstås i den udstrækning, udtalen er ‘lydret’, dvs. at den korrekte udtale kan udledes direkte af de skrevne bogstaver med det pågældende sprogs fonemiske udtaleregler. Mønstret er således det modsatte af fonologisk aleksi, og non-ord volder ikke problemer. Ord med irregulær stavemåde ‘regulariseres’, dvs. læses fejlagtigt med normale regler for grafem-fonemomsætning (fx læses gage så det rimer med kage). Forstyrrelsen kan skyldes, at den ‘direkte læserute’ via en ortografisk repræsentation er læderet, så patienten må bruge læsning med grafem-fonem omsætning." Se også aleksi


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 13:30 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation