Optisk ataksi

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Svigtende evne til at udføre præcise bevægelser i rummet under visuel kontrol. Patienten griber ved siden af, når han vil tage en blyant eller en kaffekop, og han er ikke i stand til at ramme linien, når han har en blyant i hånden. Bevægelser, der styres af andre sansemodaliteter, udføres ubesværet. Patienten vil typisk kunne sætte fingeren på egen næse (proprioceptiv kontrol), men vil ikke kunne ramme undersøgerens finger (visuel kontrol). Problemet vedrører som regel begge hænder overalt i synsfeltet, men kan også forekomme alene i det modsatte felt efter unilateral læsion bagtil i parietallappen. Ses bilateralt ved Balints syndrom."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 4. mar 2013, 13:49 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation