Nye artikler & bøger

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Indholdsfortegnelse

Roles of microglia in brain development, tissue maintenance and repair. 2015

En god artikel om mikroglias funktion i hjernen se NeuroWiki artikel om emnet baseret på denne artikel Microglia --Jannick Brennum 27. dec 2015, 11:01 (UTC)

How "successful" is calvarial reconstruction using frozen autologous bone?

Artikel fra "downunder" af bl.a. Steve Honeybull som flere af os kender. I denne artikel viser de at i 29% af tilfælde hvor reimplantere en kranieplade der efter kraniotomy har været opbevaret i fryser oplever problemer i form af infektion eller resorption af knoglepladen. Det var ikke et lille materiale, N=156 fra perioden 2004 - 2010 Pubmed link --Jannick Brennum 12. nov 2012, 19:19 (UTC)

Anticoagulation therapy a risk factor for the development of chronic subdural hematoma

En overvejelse vi ofte har drøftet: Medfører antikoagulations behandling efter operation for kronisk subduralt hæmatom (CSDH) en øget risiko for recidiv ? Dette arbejde fra vores afdeling (Aspegren OP, Astrand R, Lundgren MI, Romner B.) indikere at dette ikke er tilfældet. Arbejdet viser, at der i dette materiale var en større andel af patienter med CSDH uden erkendt traume der var i AK behandling end patienter med erkendt traume, og dermed sandsynligt at AK behandlingen var medvirkende årsag til udvikling af CSDH. Link til abstract --Jannick Brennum 10. nov 2012, 07:39 (UTC)

Proof of principle: supramarginal resection of cerebral metastases in eloquent brain areas

Vi tænker ofte på metastaser som velafgrænsede læsioner som kan radikalt opereres uden væsentlig skade på den omgivende hjerne, hvis man holder sig til at definere et spalterum mellem tumorkapslen og den omgivende normale hjerne. Her er endnu en publikation der sætter fokus på at dette i mange tilfælde er en fejl opfattelse. At metastaserne ofte har små tungeformede udløbere i det omgivende, og at recidiv raten afhænger af om disse også fjernes ved operationen. Der opfordres til at fjerne ca. 5 mm "normalt" væv omkring metastasens åbenlyse grænse. I dette studie har forfatterne haft særligt fokus på metastase i elokvente områder, med fokus på mapping og vågen operationer som vejen til mere radikal kirurgi. Pubmed link --Jannick Brennum 9. nov 2012, 08:03 (UTC)

Risk Prevention and Surgical Checklists

I november nummeret af Neurosurgical Focus, sættes der fokus mulighederne for risiko reduktion gennem anvendelse af checklister i neurokirurgien. Neurokirurgien har bestemt ikke været det speciale der er gået forrest på dette område, men til gengæld kan vi nu nyde godt af at mange af de andre specialer har vist vejen, har prøvet checkliste systemet af - og vist at det gør en forskel. Læs og lad dig inspirer - og vær med til at udvikle vores arbejdsgange til mere sikre Link til november nummer af Neurosurgical Focus --Jannick Brennum 11. nov 2012, 14:01 (UTC)

Controversies in the neurosurgical management of cerebellar hemorrhage and infarction

Et emne der ofte er genstand for debat ved konferencer og i vagterne - hvilke patienter med cerebellare blødninger og infarkter skal behandles og når de skal behandles hvad er så den rette behandling og udredning ? Denne oversigts artikel giver ikke klart svar på disse spørgsmål - men giver et overblik over viden på dette område. Den giver også eksempler på at man blandt disse patienter kan opleve at miraklernes tid ikke er ovre. Link til PDF fil med artikel fra Neurosurgical Focus

Comparison of a Strategy Favoring Early Surgical Resection vs a Strategy Favoring Watchful Waiting in Low-Grade Gliomas

LGG norge.png

En spændende artikel fra Norge, hvor de sammenligner to forskellige behandlingsprincipper af lavgrads gliomer i to nordnorske regioner. Den ene region praktiserer tidlig resektion, den anden en biopsi og wait & scan politik. De har gjort data op for perioden 1998 til 2009, og kan vise at overlevelsen er signifikant længere i den region, der praktiserer tidlig resektion. Artiklen er frit tilgængelig som e-print fra JAMA. Link til JAMA artikel --Jannick Brennum 30. okt 2012, 19:19 (UTC)

A review of the role of stem cells in the development and treatment of glioma

En spændende oversigtsartikel om forskellige hypoteser om stamcellers betydning i gliomer. Jeg har skrevet en neurowiki artikel baseret på denne spændende artikel fra Acta Neurochir: Stamceller og gliomer. Heywood RM et al. i Acta Neurochir 2012;154:951-69 Pubmed. --Jannick Brennum 21. okt 2012, 09:29 (UTC)

Apopleksi, sygdom, behandling og organisation

Ny bog der netop er udkommet og nu står i vores bibliotek. Bogen rummer fra en kort beskrivelse af den normale hjerne og fysiologi, over beskrivelse af apopleksi, symptomer, diagnostik, behandling og rehabilitering af såvel de medicinske som de kirurgiske apopleksisygdomme. --Jannick Brennum 18. okt 2012, 06:40 (UTC)

Is resection of gliomas in Wernicke's area reliable?

Wernicke's område defineres lidt forskelligt, men omfatter typisk den posterior tredjedel af de dominante gyrus superior og gyrus inferior af temporallappen (STG & MTG) samt gyrus supramarginalis (SMG). I dette studie gennemgås vågen operation med mapping af tre patienter med højradsgliomer og en patient med lavgradsgliom i Wernicke's område. Grænserne for resektion var i alle tilfælde de subcortikale "sprogbaner": facisulus arcuatus, fasciculus fronto-occipitalis inferior. Artiklen er endnu en af mange der viser at med den rette teknik kan gliomer i områder, der tidligere blev betragtet som uden for kirurgisk rækkevide, nu behandles kirurgisk. Sarubbo et al Acta Neurochir 2012;154:1653-62 Pubmed link --Jannick Brennum 13. okt 2012, 05:20 (UTC)

Patients with idiopathic trigeminal neuralgia have a sharper-than-normal trigeminal-pontine angle and trigeminal nerve atrophy

MR-studie af 30 patinter som viser at vinklen mellem n. trigeminus og pons, på siden med trigeminus neuralgi generelt er mindre end på den raske side og hos matchede raske peroner. En simpel teori om at den spidse vinkel øger sandsynligheden for "hård" vaskulær kompression, i modsætning til en åben vinkel. Det har tidligere været kendt at MR-fund med atrofi af CN5, en lille cerebellopontin cisterne og længden af CN5 forløb i cisternen alle var relateret til sandsynligheden for trigeminusneuralgi. Ha et al Acta Neurochir 2012;154:1627-33. Pubmed link --Jannick Brennum 13. okt 2012, 04:48 (UTC)

Independent predictors for recurrence of chronic subdural hematoma

I denne artikel opgøres 420 patienter med CSDH, hvor recidiv defineres som symptomer og kliniske fund relateret til CT påvist CSDH. De indeler CSDH i fire typer (med forskellig recidivrisiko) : Homogen med ensartet densitet på CTC (7%); Laminær med højdensitet lag langs indermembran (21%); Separeret med adskillelse i sedimenteret højdensitet og lavdensitet (38%), Trabekulær med septae (0%)!!. Derudover findes følgende andre uafhængige risikofaktorer for recidiv (OR / p-værdi): Diabetis (2,15 / 0.01); AK-behandling (3,15 / 0,005); Epilepsi anfald (2,56 / 0,014); Bredde af CSDH (2.13 / 0,003); Postop midtlinie forskydning (3,57 / 0.001). Pubmed link Chon et al Acta Neurochir 2012;154:1541-48.--Jannick Brennum 13. okt 2012, 03:42 (UTC)

Fractionated stereotactic radiotherapy of vestibular schwannomas accelerates hearing loss.

Artikel udgået fra Neurokirurgisk Klinik RH, som demonstrere at den oprindelige antagelse om at fraktioneret stereotaktisk strålebehandling af akustiskus neurinomer (vestibularis schwannomer) var mere skånsom for hørelsen end en gangs bestråling, formodentligt er forkert. I dette studie havde mere end 60% betydende høretab i løbet af 2 år efter fraktioneret strålebehandling, hvilket var signifikant flere end i kontrolgruppen, som var patienter med akustikus neurinom men uden behandling i samme periode. Pubmed visning Rasmussen, R; Claesson, M; Stangerup, SE; Roed, H; Christensen, IJ; Caye-Thomasen, P; Juhler, M. 2012 Int J Radiat Oncol Biol Phys 83(5) e607-11.--Jannick Brennum 6. okt 2012, 06:40 (UTC)

Treatment of intracranial aneurysms. Reconstruction of the parent artery with flow-diverting (Silk) stent

Artikel produceret af neuroradiologisk sektion og neurokirurgisk klinik RH (Aase Wagner, Marie Cortsen, John Hauerberg, Bertil Romner and Mathias Pedersen Wagner) om anvendelsen af Silk-stents ved aneurysmebehandling. Der beskrives 22 patienter med bredhalsede aneurysmer, behandlet med Silk stents, med gennemgang af effekt af behandling og komplikationer som acceptable Pubmed visning --Jannick Brennum 6. okt 2012, 06:43 (UTC)

The role of corticosteroids in the management of chronic subdural hematoma: a systematic review

I oversigtsstudie der tyder på at der måske er noget om det ellers behandlingskoncept med steroidbehandling af patienter med kroniske subdurale hæmatomer - her er der et oplagt randomiseret studie at tage fat på ! Pubmed link --Jannick Brennum 9. sep 2012, 14:39 (UTC)

Terson haemorrhage in patients suffering aneurysmal subarachnoid haemorrhage: A prospective analysis of 60 consecutive patients

I et prospektivt studie af 60 SAH patienter fandt forfatterne Tersons syndrom (blødning i glaslegmet eller foran nethinden) hos 18% paitienter, hyppigst hos patienter med svær SAH, mens der ikke fandtes relation til aneuryme lokalisation. Hvornår har du sidst diagnostiseret en patient med Tersons syndrom? Pubmed link --Jannick Brennum 9. sep 2012, 14:26 (UTC)

Ny bog: Management of severe traumatic brain injury - 2012

Management of Severe Traumatic Brain Injury.jpg

Denne bog er udgivet af Skandinavian Neurotrauma Committee. Bogen udgør et evidensbaseret reviews kombineret med tips & tricks i behandlingen af neurotraume patienter, fra den første kontakt med patienten til henvisning til neurohabilitering. In order to reduce the number of deaths from severe head injuries, systematic management is essential. This book is a practical, comprehensive guide to the treatment of patients (both adults and children) with such injuries, from the time of initial contact through to the rehabilitation center. Sections are devoted to prehospital treatment, admission and diagnostics, acute management, and neurointensive care and rehabilitation. Evidence-based recommendations are presented for each diagnostic and therapeutic measure, and tips, tricks, and pitfalls are highlighted. Throughout, the emphasis is on the provision of sound clinical advice that will maximize the likelihood of an optimal outcome. Helpful flowcharts designed for use in daily routine are also provided. The authors are all members of the Scandinavian Neurotrauma Committee and have extensive practical experience in the areas they write about. Bogen kan købes her: Springer --Jannick Brennum 9. sep 2012, 11:34 (UTC)

Ethical considerations for performing decompressive craniectomy as a life-saving intervention for severe traumatic brain injury.

I denne artikel fra Australien med Stehen Honneybull, kaster forfatterne sig ud i den svære etiske diskussion om effekten af dekompressiv kraniektomi ved neurotraumer. Elementer i disse overvejelser omfatter om patienterne overlever til et liv som patienterne og deres pårørende finder værdigt, men også den mindst lige så tunge diskussion om de investerede ressourcer står mål med resultatet. Her tænkes ikke så meget på omkostninger forbundet med det kirurgiske indgreb, men med omkostningerne forbundet med den videre rehabilitering og pleje når patienternes livs reddes, men til en tilværelse hvor de er afhængige af kontinuerlig hjælp. Dette er en meget svær men helt nødvendig etisk debat.Pubmed link --Jannick Brennum 9. sep 2012, 14:16 (UTC)

Split brain.png

A tale og two halves

En spændende artikel om den neuropsykologiske opfølgning af patienter behandlet på callosotomi - historien om hvordan nogle patienter blevet hjulpet med deres epilepsi, og neurovidenskaben samtidigt lærte meget nyt om hjernens funktionelle opbygning Pubmed link --Jannick Brennum 9. sep 2012, 14:46 (UTC)

Current treatment of low grade astrocytoma: A review

Christina Louise Pedersen & Bertil Romner er forfatterne bag denne oversigtsartikel om behandling af lavgrads gliomer. Har du brug for at læse op på lavgradsgliomer så er her et godt bud Pubmed link --Jannick Brennum 9. sep 2012, 14:53 (UTC)