Kropsskemaforstyrrelser

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"(Eng. body scheme disturbances). Kropsskema refererer til en detaljeret spatialt organiseret mental model af kroppen. Begrebet er opstået på baggrund af observationer af forstyrrelser hos psykiatriske og neurologiske patienter, som syntes bedst forklaret ved at postulere en sådan mental model. Begrebet har været omstridt, men visse fænomener som fx fantom-oplevelse (hvor en bortopereret kropsdel fortsat opleves) er uforståelige uden eksistensen af et kropsskema. Begrebet er også nyttigt, fordi der ved hjerneskade hyppigt ses dissociationer mellem handlinger rettet mod egen krop versus handlinger rettet mod genstande i rummet uden for kroppen. Blandt de fænomener, som har været forsøgt forklaret med reference til kropsskema, er defekter i udpegning af kropsdele (autotopagnosi), defekter i lokalisation af taktile stimuli på kroppen, diverse typer af vrangforestillinger om kroppen og selvet, defekt skelnen mellem højre og venstre side af kroppen (højre-venstre konfusion) og manglende evne til at skelne mellem de enkelte fingre (fingeragnosi).

Mens specielt autotopagnosi i ren form kun er set ved læsioner i venstre parietallap, er den lokalisationsmæssige betydning af de øvrige nævnte fænomener beskeden. En af grundene hertil er formentlig, at selv om kropsskemaforstyrrelser kan skyldes en primær forstyrrelse i det hypotetiske kropsskema, så er de formentlig hyppigere epifænomener af forstyrrelser i andre kognitive funktioner, især sprog og spatial opmærksomhed."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 11. mar 2013, 08:34 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation