Højre-venstre konfusion

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Mennesker tager ofte fejl af højre og venstre, undertiden (men langtfra altid) pga. læsion i hjernen. Forvekslingen kan antage forskellige former: det kan være en vanskelighed med retningsbegreberne, en vanskelighed med ordene ‘højre’ og ‘venstre’, eller vanskeligheder ved at anvende den egocentriske fornemmelse af højre og venstre på noget uden for egen krop, fx på andre personer eller genstande, eller hvor der skal spejlvendes. Ved hjerneskade kan fænomenet ses sammen med andre kropsskemaforstyrrelser."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 11. mar 2013, 08:35 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation