Konfabulation

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Når patienter med hukommelsesforstyrrelser giver prompte og detaljerede men ukorrekte svar på spørgsmål, som kræver genkaldelse af information, betegnes dette som konfabulation. Erindringen er i svære tilfælde ikke blot forkert, men bizar og fantastisk. Konfabulation er et fremtrædende symptom ved amnestisk syndrom i akut fase, specielt ved Wernicke-Korsakoff sygdom, men er ikke et diagnostisk kriterium. Konfabulation har sammenhæng med samtidig dysfunktion præfrontalt og anses for at være et resultat af dels manglende sygdomsindsigt, dels manglende monitorering af det huskede."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 12. mar 2013, 13:30 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation