Katastrofereaktion

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Excessiv emotionel reaktion hos patienter med hjerneskade. I den klassiske form, oprindeligt beskrevet af Kurt Goldstein (Goldstein, Kurt) i 1934 hos patienter med læsion i venstre hemisfære og afasi, kan reaktionen komme uden varsel, men oftere efter en periode med øget ængstelse og spænding. Den ytrer sig som vrede, angst og gråd ledsaget af autonome ændringer. Reaktionen anses for at skyldes stress i situationer, hvor patienten forgæves prøver at imødekomme krav. Katastrofereaktion kan udløses af undersøgelser, især hvis undersøgeren vedbliver i situationer, som er specielt krævende, og hvor patienten oplever sin insufficiens. Af denne grund kan det være hensigtsmæssigt at veksle mellem lette og svære opgaver i patientundersøgelsen og at anvende prøver med stopregler ved gentagne fejl."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 12:31 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation