SPECT Skanning

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Om SPECT skanning

SPECT-scanning, (1. led fork.f. single photon emission computed tomography), nuklearmedicinsk undersøgelsesmetode i form af en særlig scintigrafi, hvorunder billedoptagelsen foregår, mens gammakameraets detektorhoved eller -hoveder roterer omkring patienten, hvorved udsendelsen af gammastråler fra et indgivet radioaktivt lægemiddel registreres fra flere sider, dvs. i såkaldte projektioner eller snit. Gammakameraet er forbundet med en computer, hvorved der i princippet på samme måde som ved CT-scanning kan fremstilles tredimensionale billeder og snitbilleder.

Betegnelsen emission hentyder til, at strålingen udsendes fra en strålingskilde i organismen, dvs. den indgivne isotop, mens enkeltfoton (eng. single photon) udtrykker, at strålingen udsendes som enkelte fotoner i modsætning til ved PET-scanning, hvorunder strålingen udsendes som to fotoner ad gangen.

Med SPECT-scanning kan man påvise biokemiske og patofysiologiske sygdomsprocesser, og undersøgelsesmetoden er ofte mere præcis og følsom end almindelig scintigrafi, hvor der optages todimensionale (planare) billeder. Afhængigt af hvilket radioaktivt stof der anvendes, kan forskellige organer undersøges. SPECT-scanning finder især anvendelse ved sygdomme i knoglerne, påvisning af betændelsestilstande med radioaktivt mærkede leukocytter, myokardiescintigrafi (se hjerteundersøgelse) og bestemmelse af hjernens blodgennemstrømning.

SPECT-scanning. Hjerneaktivitet under stillelæsning kan konstateres ved måling af blodgennemstrømningen i hjernen efter indånding eller indsprøjtning af meget små mængder radioaktivt stof. Mange områder er aktive under læsning, se også hjerne

Henvisning

undersøgelse af hjernens blodgennemstrømning: SPECT-laboratoriet, afsnit N2081, modtager indlagte og ambulante patienter efter forudgående henvisning fra Rigshospitalets afdelinger/andre hospitaler, kaution skal være givet til Neurologisk Klinik. I henhold til Sundhedsministeriets "Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier mv." påhviler det den henvisende læge at sørge for, at undersøgelsen er berettiget samt at informere patienterne om undersøgelserne. Det skal noteres i jour-nalen, at undersøgelsen er ordineret, at patienten er informeret og har givet samtykke til, at undersøgelsen skal foregå. F.eks. kunne man anvende følgende ordlyd:

rp. CBF (eller DAT) SPECT-skanning af hjernen, patienten er informeret med skriftlig patientinformation og har givet samtykke til undersøgelsen.

For kvinder i den forplantningsdygtige alder skal den henvisende læge udspørge kvinden, om hun er gravid, medmindre der allerede foreligger fyldestgørende information om graviditetsforhold. Hvis kvinden er usikker på, om hun er gravid, og man ikke umiddelbart kan afvise graviditet, fx. ved oplysning om menstruationsforhold eller evt. ved hjælp af graviditetstest, bør hun betragtes som gravid.

Kontraindikationer

 • Graviditet eller mistanke herom
 • Amning må ikke foregå før 24 timer efter undersøgelsen
 • Manglende kooperation

Indikationer for CBF skanning

 • Akut og kronisk cerebrovaskulær sygdom
 • Demensudredning
 • Epilepsikirurgiudredning
 • Hovedtraume
 • Inflammatorisk hjernesygdom
 • Andre neuropsykiatriske sygdomme

Indikationer for DAT skanning

 • Differentialdiagnostisk ved parkinsonisme
 • Monitorering af sygdomsprogression i striatum

Særlige forhold

Hvis patienten kræver særlig overvågning, terapi eller pleje under undersøgelsen, må det fornødne per-sonale stilles til rådighed af patientens stamafdeling. Det er stamafdelingens ansvar at foretage denne vurdering. Der må ikke gives beroligende medicin ud over patientens eventuelle normale ordination. Efter undersøgelsen skal der ikke tages særlige forholdsregler for patienten. Plejepersonales og pårø-rendes udsættelse for radioaktiv bestråling fra patienten er negligeabel. Indtagelse af store mængder kaffe, cola, energidrik, alkohol, medicin og rygning skal undgås før under-søgelsen. Eventuel dopaminerg behandling angives ved undersøgelse af hjernens dopamintransportersystem.

Bestilling af undersøgelser

SPECT-laboratoriets henvisningsseddel skal benyttes. Alle punkter skal udfyldes, hvorefter henvisningen sendes til SPECT-laboratoriet, afsnit 2081. Tidspunkt for undersøgelsen vil blive meddelt den henvisende afdeling telefonisk eller skriftligt. Når patienten møder til undersøgelse, skal journalen medfølge eller være sendt på forhånd.

Bestilling af akutte undersøgelser

Aftales mellem læge fra den henvisendeafdeling og personalet i SPECT-laboratoriet, lokal 52380. Åbningstid i laboratoriet 8.00-15.30. Transport til SPECT-laboratoriet bestilles af den henvisende afdeling. Hjemtransport aftales med SPECT-laboratoriet. Eventuel tolkebistand bestilles af henvisende afdeling.

Svar på undersøgelsen

Vil afgå med intern post. Henvisende afdeling vil i reglen modtage svaret 2-3 dage efter undersøgelsen. Svar på akutte undersøgelser kan afgives telefonisk til vagthavende på henvisende afdeling, så snart undersøgelsen er færdig.

--Jannick Brennum 1. apr 2018, 11:44 (UTC)