Priming

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Introduktion

Figur 1

Priming betyder i denne sammenhæng på dansk "klargøring" og er en meget anvendt teknik i neuropsykologiske studier hvor man undersøge hvor megen hjerneprocessering / hvilke hjerne processer der foregår ubevidst og hvilke der kræver bevidst processering - altså hjerneaktivitet vi som individ er bevidst om foregår i vores hjerne.

Med priming undersøges hvordan et stimulus påvirker vores opfattelse af et efterfølgende stimulus. Det klargørende stimulus eller "prime" kan gøres så kort når det præsenteres visuelt mellem en serie af andre visuelle inputs (maske) at det ikke kan opfattes - dette kaldes subliminal prime. Direkte oversat vil "subliminal prime" betyde "under tærskelværdi klargøring", og her refereres til tærsklen for hvornår vi bevidst kan opfatte prime inputtet bevidst når de præsenteres maskeret - vi kan fint opfatte visuelle præsentationer selv når de er meget korte når de ikke er maskerede. Grænsen for hvor langt et stimulus skal være for at vi bevidst opfatter det i maskerede omgivelser er et sted mellem 40-60 ms. Se figur 1 for eksempler på maskerede subliminal primes.

Det klassiske eksempel er Coca Cola reklamer gemt i ganske korte billeder i film som gav tilskuerne en trang til Coca cola og som angiveligt medførte et markant øget salg af Coca Cola - dette er en fantastisk urban legend - det er aldrig sket. Studier har vist at subliminal primes har en ganske kort effekt af op til ca. 1 sekunds varighed. I sin simpleste form blev det oprindeligt vist at en subliminal prime dom i figur 1 med ordet radio, som blev vist så kort at forsøgspersonen ikke havde nogen anelse om at det var blevet vist, var hurtigere til at reagere på ordet "radio" når det blev vist inden for 1 sekund efterfølgende end på andre ord - hjernen blev forberedt på at reagere på dette ord. Det fungerede ikke hvis man skifte bokstaver ud i ordet - så ordet "radio" blev opfattet ubevidst. Det er også siden vist at sådan visuel subliminal priming ikke kun virker på supraliminal efterfølgende præsentation af ordet, men også på auditiv præsentation. Dette viser at forsøgspersonen helt uden at være klar over det (ubevidst) forstod opfattede ordet radio. Tilsvarende ubevidst opfattelse af input se ved blindsyn.

Priming af tal

Der er en lang række af studier som har vist at vi også ubevidst ikke bare opfatter tal men også ubevidst opfatter størrelsesordener således af 9 er større end 4 - det kræver ikke en bevidst handling.

Priming af emotioner

I et studie med dybdeelektroder i amygdala på epilepsi kirurgiske patienter er det vist at subliminal priming med ord der inducere angst eller ubehag medfører aktivering i amygdala men uden af patienten havde nogen erkendelse af ordet eller af ubehag - hjernen var bare klargjort. Vores underbevidsthed (ubevidsthed) er hurtigere end vores bevidsthed (Lucky Luke og hans skygge).

Kilder

  • Stanislas Dehaene. Consciouness and the brain. Deciphering how the brain codes our thoughts. Pinguin Group 2014. ISBN 978-0-698-15140-6

--Jannick Brennum 2. jan 2016, 08:28 (UTC)