Primære hjernetumorer

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Neuroonkologisk behandling af patienter med primære hjernetumorer

Overordnet strategi for behandling af patienter med primære hjernetumorer hos voksne.

Udarbejdet af

Michael Kosteljanetz, Hans Skovgaard Poulsen · Neuro-onkologisk Team, Finsencenteret

Organisationen

Det neuro-onkologiske samarbejde mellem neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet og Finsencentret er en del af den eteblerede neuro-onkologiske organisation, der består af samarbejdet mellem Rigshospitalet, Vestsjællands amts neurologiske afdeling, neurologisk afdeling i Roskilde, Hillerød og Næstved. Det er et forpligtende samarbejde, hvor visitation og opfølgning foregår efter fastlagte retningslinjer. Den ikke kirurgiske antineoplastiske behanlding foregår enten ambulant i det neuro-onkologiske ambulatorium 5013 eller under indlæggelse på afsnit 5041/5042. Eventuel indlæggelse efter afsluttet antineoplastisk behandling varetages af de regionale neurologiske afdelinger.

Patienttyper

Patienter i god performance status, WHO 0-2, 70 år eller yngre behandles i kurativt øjemed. Andre vurderes eventuelt med henblik på palliativ behandling.

Evaluering

McDonald kriterier.

Behandlingsstrategi

Høj-grads gliomer, grad IV (glioblastoma multiforme)

Primær behandling

 1. Patienter behandles med konkomitant strålebehandling og Temozolamid efterfulgt af adjuverende Temozolamid indtil progressio neller totalt 6 serier.
 2. Patienter >60 og >70 år behandles enten som ovenstående eller efter protokol nr. 2003, der er en 3-armet protokol, i arm 1 Temozolamid alene, arm 2 kort strålebehandling og i arm 3 har lang strålebehandling.

Recidiv behandling Patienter skal være WHO performance status 0-2, 70 år eller yngre.

 1. Primær vurdering med henblik på reoperation.
 2. Sekundær vurdering med henblik på kemoterapi.
 3. Kemoterapi. Patienter der får recidiv mere end 6 mdr. efter afsluttet primær behandling med konkomitant strålebehandlng og Temozolamid efterfulgt af adjuverende Temozolamid skal tilbydes Temozolamid hver 4. uge indtil progression.

Patienter der ikke tidligere har fået kemoterapi uafhængigt af recidivfri periode tilbydes Temozolamid hver 4. uge indtil progression.

Høj-grads gliomer, grad III

Primær behandling

 1. Skal tilbydes indgang i protokol Fase III undersøgelse af neoadjuverende Temozolamid efterfulgt af konkomitant strålebehandling vs. konkomitant strålebehandling og Temozolamid.
 2. Kan tilbydes strålebehandling.

Recidiv behandling Patienter skal være WHO performance status 0-2, 70 år eller yngre.

 1. Primær vurdering med henblik på reoperation.
 2. Sekundær vurdering med henblik på kemoterapi.
 3. Kemoterapi. Patienter der ikke tidligere har fået kemoterapi uafhængigt af recidivfri periode tilbydes Temozolamid hver 4. uge indtil progression.

Patienter der er behandlet efter fase III protokol tilbydes samme behandling.

Maligne oligodendrogliomer

Primær behandling

 1. Patienter < 70 år behandles med strålebehandling.

Recidiv behandling: patienter skal være WHO performance status 0-2, 70 år eller yngre.

 1. Primær vurdering med henblik på reoperation.
 2. Sekundær vurdering med henblik på kemoterapi.
 3. Kemoterapi. 1. linje behandling er Temozolamid givet hver 4. uge indtil progression. 2. linje behandling er PCV (Procarbazine, CCNU & Vincristin) givet hver 6. uge indtil progression.

Lavgrads-gliomer, grad I-II

Behandles ikke primært med strålebehandling. Ved symptomgivende recidiv behandles de enten med kurativ eller palliativ strålebehandling afhængig af performance status. Ved yderligere recidiv og progressive symptomer og i en god performance status (WHO 0-2) behandles med Temozolamid hver 4. uge indtil progression.

Primitiv Neuro-ectodermale Tumorer (PNET tumorer)

Primær behandling

 1. 3 serier neoadjuverende kemoterapi bestående af carboplatin, VP-16 og Vincristin (som standard behandling til patienter med småcellet lungecancer).
 2. Efterfølgende kraniospinal bestråling med boost mod klinisk manifest sygdom svarende til primær tumor og eventuelle medullære metastaser.

Det skal understreges, at patienterne skal have foretaget en MR-skanning af kraniospinalaksen før påbegyndelsen af behandling. Undersøgelsen bestilles af neurokirurgisk afdeling umiddelbart efter operation.

Recidiv behandling Patienter skal være WHO performance status 0-2, 70 år eller yngre.

 1. Primær vurdering med henblik på reoperation.
 2. Sekundær vurdering med henblik på kemoterapi.
 3. Kemoterapi. 1.valg er Temozolamid givet hver 4. uge indtil progression.

Maligne germinomer

Primær behandling Patienter med tumorbyrde < 2 cm uden forhøjede tumormarkører og manglende MR-påvisning af medullære metastaser skal have lokal kurativ strålebehandling mod primær tumor. Øvrige patienter skal have som følger:

 1. 2 serier neoadjuverende PEB. Ved respons gives yderligere 2 serier Cisplatin, Ectoposid og Bleomycin (PEB) efterfulgt af kranospinal bestråling.
 2. Ved progression efter 2 serier undlades de næste 2 serier, og patienten behandles med kraniospinal bestråling.

Meningeomer

Primær behandling

Benigne: Radikalt opererede og inkomplet opererede patienter uden symptomer skal observeres. Ved progression enten reoperation eventuelt suppleret med strålebehandling eller strålebehandling eller strålebehandling alene.

Maligne: Altid postoperativ strålebehandling (som malignt gliom).

Revideret:

08-01-2010 07:33:12

Forfatter

Michael Kosteljanetz, Hans Skovgaard Poulsen

--Jannick Brennum 22. sep 2012, 11:28 (UTC)