Intrakranielt EEG - Patientinformation

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Link: Lægefaglig beskrivelse af hippocampectomi

Patientinformation om intrakranielt EEG ved udredning for epilepsi

Ved fokal epilepsi starter det epileptiske anfald i et mindre område af hjernebarken og hvis man kan lokalisere det og fjerne det kan epilepsien kureres. Hvis en MR-scanning viser en forandring som kan forklare epilepsien kan man gå direkte til kirurgisk resektion. Hvis MR-scanningen er normal kan man ikke afgrænse epilepsien præcist nok til at en operation kan designes. De andre undersøgelser er ikke præcise nok til at skære efter. Det gælder semiologi, skalp-EEG, PET, SPECT og MEG

Skalp-EEG

IC elektroder2.jpg

Skalp-EEG måler elektriske strømme i hjernen ved at måle de strømme som når ud til overfladen til elektroder i hårbunden. Dette er naturligvis lidt usikkert da strømmen skal gå igennem hjernevæsken omkring hjernen, igennem hjernehinden, kranieknoglen og skalpen. Ved at lægge elektroderne ind i kraniet enten ovenpå hjernen eller inde i hjernen kommer elektroderne tættere på det epileptiske fokus vi leder efter.

Grid

Et grid (engelse=gitter) er en gummifilm med elektroder placeret i et net med 1 centimeters mellemrum. Dette giver en systematisk undersøgelse af hjernebarken som vender ud mod overfladen, men det registrerer ikke hvad der sker i de dybe foldninger. Griddet lægges ind ved en operation hvor der gøres en større åbning i kraniet og det fjernes også ved en operation. Derfor skal man helst have en beslutning om resektion inden det er fjernes. Der er en tendens til at danne sig en blodansamling oven på griddet og dette kan give hovedpine og kan eventuelt afbryde undersøgelsen i utide.

Strips

En strip er et gummibånd med seks elektrode-kontakter i række som lægges på hjernens overflade. De kan føres ind gennem et borehul i kraniet på 12 mm diameter og det kan gøres i lokalbedøvelse. De kan fjernes ved at trække dem ud gennem hullet. Ved at føre dem ind i stjerneformation ud fra borehullet kan man undersøge et større område.

Dybdeelektroder

Elektroderne er sonder med en millimeter tykkelse og kontakter for hver 5 mm. De føres ind gennem et borehul i kraniet på 3 mm. Retning og målpunkt er nøje planlagt på en 3D MR-scanning. Teknikken hedder stereotaxi. En ramme monteres på hovedet ved at fire skruer skrues ind i hovedbunden og presser sig ind i kraniet så den sidder fast. Forinden er huden lokalbedøvelse. En CT-skanning udføres og her kan rammen ses så man får et koordinatsystem i hovedet at arbejde efter. CT-skanningen kan lægges sammen med den MR-scanning som er foretaget tidligere. Således kan man planlægge elektrodernes placering på MR hvor man kan se hjernens struktur og blodkarrene. For hver elektrode leverer computerprogrammet seks koordinator; tre for målpunktet og to vinkler som definerer retningen. En ekstra ramme sættes ovenpå hovede-rammen (Se fig).

Srk06.JPG

Her kan de seks koordinater indstilles så et rør peger ind mod hovedet i den rigtige retning. Huden lokalbedøves. Der gøres en 5 mm åbningen i huden og der bores et hul på 3 mm. Elektroden på 1 mm som har en stump spids føres ind igennem hjernen. Der er ikke nogen følesans i hjernen og det mærkes ikke. Hjernevæv har en konsistens som fast budding, og nervevævet skubbes til side når elektroden passer og der kommer kun ubetydelige skade med mindre et blodkar beskadiges. Der lægges 10 til 15 elektroder. Elektroderne sys fast til huden og rammen tages af hovedet.

Risiko og gener

Der er 1 % risiko for en alvorlig hjerneblødning og noget større risiko for mindre blødninger som ikke giver symptomer. Der er gener forbundet med at få påsat rammen og lagt elektroderne. Det er smertefuldt at få lagt lokalbedøvelse og alligevel kan der være nogen smerte og trykkende fornemmelse når rammen skrues på, men efter 5 minutter har man vænnet sig til at have den på. Det er stressende at blive boret i kraniet, men det er mest den første elektrode. En narkosesygeplejeske kan give beroligende medicin. man kan godt foretage operationen i fuld bedøvelse men der er nogle fordele ved at være vågen. I det usandsynlige tilfælde af en blødning vil den hurtigere blive opdaget hos en vågen patient, idet det vil vise sig ved hovedpine, og man kan tidligere handle. Man kan også hurtigere komme i gang med EEG-undersøgelsen.

EMU Epilepsi moniturerings enhed

Patienten observeres på intensiv afdeling nogle timer eller et døgn hvorefter vedkommende køres til EMUen 2094 og elektroderne kobles til EEG-apparatet og videokameraet rettes ind. Hvis anfald er sjældne aftrappes epilepsi-medicinen. Man bør se et par anfald af den for patientens sædvanlige type før man afbryder. Strips og dybdeelektroder kan fjernes på afdelingen, mens grids kræver en operation i generel anæstesi. Patienten vil kunne få en foreløbig konklusion i slutningen af EMU-opholdet, men den endelige afgørelse om en resektion er mulig vil blive givet efter at alle data er analyseret omhyggeligt.

Mapping

Vi vil eventuelt stimulere med strøm på de elektroder som ligger inden i kraniet mens patienten skal observere om der kommer nogen af de velkendte symptomer fra starten af anfald (aura). Dette antyder at de pågældende kontakter ligger tæt på epileptiske område. Hvis vi har fundet et område hvor epilepsien udspringer kan vi teste hjernefunktioner mens vi forstyrrer området med strøm (mapping=kortlægning). Herved får vi et indtryk af hvilke symptomer en resektion kan give.

Chancer for succes

Selvom elektroderne bliver lagt optimalt og der kommer anfald i EMUen er det ikke sikkert at man kan lokalisere epilepsiens udspring. Selvom man får et klart indtryk af epilepsiens starter i et mindre område er det ikke sikkert at en operation vil hjælpe. Det vil sige at en patient med en normal scanning hvor man leder efter epilepsiens udspring måske har under 50 % chance for at blive anfaldsfri efter en længere udredning og to operationer (elektroder + resektion) Derfor bør patienten være meget motiveret og ikke for gammel. Epilepsien skal være alvorlig og ikke kunne behandles med medicin. Hvis det intrakranielle EEG bliver foretaget i et af nedennævnte tilfældene er sandsynligheden for succes højere:

-Epilepsien kommer med høj sandsynlighed fra en af tindingelapperne

-Der er en forandring på MR

-Der er en overbevisende forandring på PET-scanning