Forkortelser og symboler

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Forkortelser og symboler i håndskrevne journalnotater, inkl. skemaer.

Formål

At sikre mod brug af forkortelser og symboler i håndskrevne notater i patientjournalen, der kan medvirke til misforståelser, forvekslinger og fejltolkninger af teksten.

Målgruppe og anvendelsesområde

Instruksen er målrettet hospitalerne i det tidligere H:S og henvender sig til de faggrupper, der anvender medicinsk terminologi, er involveret i behandling, pleje og rehabilitering af patienter og som selvstændigt eller efter diktat skriver i patientjournalen.

Fremgangsmåde

3.1. Forkortelser og symboler der ikke må anvendes Følgende forkortelser og symboler må ikke benyttes i håndskrevne notater i patientjournalen:

 • μg…. fordi μg kan tolkes som mg.

Skriv i stedet mikrogram eller mikrog.

 • ugl. og dgl.

Skriv i stedet ugentligt og dagligt…. fordi forvekslinger kan medføre alvorlige medicineringsfejl.

 • > og <…. fordi > kan forveksles med tallet 7, og fordi begge symboler kan opfattes modsat.

Skriv i stedet større/mere end og mindre end.

 • Hele tal efterfulgt af komma og et 0 (nul), fx 2,0. Skriv i stedet 2 mg, hvilket kan fjerne risikoen for en ’faktor 10 fejl’ som følge af, at et komma let kan overses

Specialespecifikke forkortelser

Herudover bør alle kliniske afdelinger og klinikker udarbejde en supplerende liste over forbudte forkortelser og symboler, hvis der i afdelingen/specialet anvendes forkortelser eller symboler, som har givet eller kan give anledning til misforståelser eller forvekslinger. Denne liste gøres tilgængelig for det kliniske personale og Lægesekretærer relevante steder.

Såfremt der i afdelingen anvendes specialespecifikke forkortelser og symboler, skal det sikres at disse ikke er identiske med alment anerkendte medicinske forkortelser for andre begreber, fx temp. for temperatur eller temporalis.

De kliniske afdelinger bør endvidere vurdere om anvendelsen af specialespecifikke forkortelser eller symboler i patientjournalen antager et omfang, der gør notaterne utilgængelige/uforståelige for sundhedspersoner udenfor specialet, hvis disse sundhedspersoner skal anvende notaterne som grundlag for observation eller behandling af patienten.


Ansvar og organisation

Hospitalsdirektionen har ansvar for implementering af denne instruks.

Center, afdelings- eller klinikledelser har ansvar for:

 • at der lokalt arbejdes med at reducere antallet af forkortelser, som ikke er i overensstemmelse med alment anerkendte medicinske forkortelser
 • at der ikke anvendes forkortelser indenfor specialet, som er identiske med generelt anerkendte medicinske forkortelser med en anden betydning.


Referencer

 • Helene Jantzen. Forkortelsesliste til Medicinsk Retskrivning. Eget forlag 2004

Rekvireres via helenejantzen@mail.dk.

Specifikke patientsikkerhedsstandarder – udvalgte procedurer med forbedringspotentiale. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2005 www.patientsikkerhed.dk

 • Temarapport 2005: Medicinering. Sundhedsstyrelsen november 2005

www.dpsd.dk

 • Case: En patient får tidobbelt dosis medicin. April 2004

www.trygpatient.dk

 • Institute for Safe Medication Practices

www.ismp.org

 • Medication errors related to potentially dangerous abbreviations. Sentinel Event Alert. Issue 23 – September 2001

[[1]]