Forkortelser

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Indhold

Alfabetisk oversigt over forkortelser, ordlister og specielle udtryk

A

A grafi = angiografi
aff = afføring
A. pkt. = arteriepunktur
ADL = almindelig daglig levevis
Aff. = afføring
AMI = akut myokardieinfarkt
AV = aftenvagt
AVM = arteriovenøs malformation

B

BAER = Brainstem Auditory Evoked Response
Beh. = behandling
BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH
Bl.pr. = blodprøve
BMI = Body Mass Indeks
BS = blodsukker
BT = blodtryk

C

CP = cervikal prolaps
CSDH = kronisk subduralt hæmatom
CSS = cervikal spinalstenose
CT = computer tomografi
CM = centimeter
COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse
CNS = centralnervesystem
CPAP = continuous positive airway pressure
CSF = CSV = cerebrospinalvæske
CVK = centralt venekateter

D

D+R = dyrkning og resistensbestemmelse
dd = dags dato
dgl. - må ikke anvendes: skriv dagligt
DM = diabetes mellitus
DS = dissemineret sklerose = MS
DV = dagvagt
dxt = dexter (højre)

E

EDH = Epiduralt hæmatom
e.l. = extra lectum (uden for sengen)
e.o. = efter ordination
EEG = elektroencefalografi
EKG = elektrokardiogram
eksp. = ekspektorat
EMG = elektromyografi
EVD = Eksternt ventrikeldræn

F

F.K. = fuldkost
f.o.m. = fra og med
f.t. = førende til
forb. = forbinding
fys. = fysioterapeut

G

g = gram
GCS = Glasgow coma skala

H

hj.hj. = hjemmehjælp
hj.spl. = hjemmesygeplejerske
hø = ve - højre er lig med venstre
hvp. = hovedpine

I

ia = intet abnormt
ICH = intracerebralt hæmatom
ICP = intrakranielt tryk (pressure)
IDDM = insulinkrævende diabetes
igangv. sygepl. = igangværende sygepleje
info. = information
inf. = infusion
inh. = inhalation
inj. = injektion
IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH
i.p. = ingen problemer
i.s. = ikke spurgt
iso. = isotonisk
iv. = intravenøs

J

K

KAD = kateter a' demeurre (som skal blive liggende i længere tid)
kg = kilogram
KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom

L

Leksells tang L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod
LP = Lumbal prolaps
LSS = Lumbal spnalstenose

M

max. = maksimum
mg = milligram
mik. = mikroskopi
min. = minimum, minutter
mio. = million
ml = mililiter
MR = Magnet resonans scanning
myl. = myelografi

N

N klinik = Neurologisk klinik
NaCl = Natrium Chlorid
NC = neurocentret
NIDDM = ikke insulinkrævende diabetes
NK klinik = neurokirurgisk klinik
NPH = normaltryks hydrocephalus
NV = nattevagt

O

o = tegn for puls på observationsskemaet
O2 = oxygen = ilt
obs. = observation
OE = overekstremitet
OP = Opr. = operation
overflyt. = overflytning
overføls. = overfølsomhed
overv. = overvågning
ord. = ordination

P

P = puls
PAS = plejeansvarlig sygeplejerske
PET = positron emissions tomografi
p.g.a. = på grund af
p.n. = pro necessitate (efter behov)
PNS = det perifere nervesystem
PONV = postoperativ nausea and vomiting
pr. = per
psykosoc. = psykosocialt
pt. = patient
ptt. = patienter

Q

R

RH = rigshospitalet
RIK = ren intermitterende katerisation
rp = recipe, ordineret
rt = relateret til
rtg. = røntgen

S

SAH = Subarachnoidal blødning
SAT = saturation
SB = stereotaktisk biopsi
sc. = subcutan
SDH = subduralt hæmatom
SEP = somatosensory evoked potential
Sep. = seponatur (der skal ophøres med)
shj. = sygehjælper
SIK = steril intermitterende katerisation
sin. = sinister = venstre
sosu = social- og sundhedsassistent
spec. spl. = speciel sygepleje
SPECT = single photon emissions computer tomografi
spl. = sygeplejerske
spl. diag. = sygeplejediagnose
SR = sinusrytme
SRK = stereotaktisk radiokirurgi
SRT = stereotaktisk radioterapi
St.c. = stetoskopi af hjertet
St.p. = stetoskopi af lungerne
Stud. = studerende

T

t.l. = teneat lectum = sengeleje
t.o.m. = til og med
tbl. = tablet
TC = tumor cerebri
TCI = transitorisk cerebral iskæmi
TD = timediurese
TED-strømper = trombo embolic deterrent (hindring af trombose/emboli)-strømper
TEE = transesofageal ekkokardiografi
th.p. = thorakal prolaps
TIA = transitorisk iskæmisk attak
tp. = temperatur

U

udskr. = udskrivelse
UE = underekstremitet
ugl. må ikke anvendes, skriv i stedet: ugentlig
undervis. = undervisning
UVI = urinvejsinfektion

V

VAS = visuel analog skala
VES = ventrikulære ekstrasystoler
vesp. = vespere, om aftenen
VKO = vågen, klar og orienteret


X

x = gangetegn, tegn for temperatur på observationsskemaet

Y

Z

Æ

Ø

ØNH = øre/næse/hals

Å

Forkortelser der IKKE må anvendes

μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet
ugl. - skriv ugentligt
< - skriv mindre end
> - skriv større end
hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg