Eksternt dræn

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Synonymer

EVD, externt dræn, ventrikeldræn

Billeder

Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler

ICP-kurve

Eksternt dræn i det intracerebrale ventrikelsystem - drænage af cerbrospinalvæske

Vejledning vedrørende pasning af eksternt dræn i neurokirurgisk klinik

Formål

 • At sikre frit afløb for likvor (cerebrospinalvæske) ved hydrocephalus.
 • At sænke intracerebrale tryk, ICP.

Anlæggelse

Til kortvarig trykmåling hos vågne, kooperable patienter anvendes almindeligt ventrikelkateter, der fikseres enten på ”hanskrue” eller med suturfiksation til huden. Kan udføres i lokal anæstesi. Incision frontalt, fortrinsvis på hø. side, 2-3 cm fra midtlinien, lige foran sutura coronalis. Borehul på sædvanlig vis. Dura åbnes korsformet.

Sigtepunkt for drænspids: glabella angiver midtlinien, midtpunktet mellem laterale øjenkrog og tragus angiver A-P positionen. Herved rammes foramen Monroi. Drænet føres subgalealt gennem særlig hudincision. Drænet fastsys med særlig holder. Drænet tilkobles eksternt drænagesystem eller trykføler.

Modtryk ved drænage: sædvanligvis 15 cm vandsøjle.

Pleje/ Observation

 • Drænsystemet er et lukket system og skal kun skiftes ved defekt.
 • Der anvendes steril eller non-touch teknik ved al kontakt med drænet eller ved åbning af det lukkede system.
 • Drænsystemet observeres for korrekt placering. Den ordinerede modstand udmåles svarer til øregangen, uanset hvor højt hovedgærdet er eleveret.
 • Drænet afklemmes under vending og mobilisering.
 • Drænpose skal altid være placeret mindst 30 cm over gulvniveau.
 • Der inspiceres for funktion af drænet og likvors mængde og farve. Ved manglende produktion kan drænposen sænkes kortvarigt for at checke, at der er frit afløb fra drænet.
 • Drænet tømmes dagligt kl 06 eller når ¾ fuld. (Drænet lukkes ind til patienten, og bundproppen åbnes med en spritswabs).
 • Indstiksted inspiceres dagligt for infektionstegn, enten ved direkte inspektion, eller ved palpation gennem den intakte forbinding.

Forbindingsskift

 • Forbindingen skiftes ved behov (hvis løs/ uren / fugtig) eller mindst én gang daglig.
 • Hvis drænstedet er synligt urent renses omkring drænet med sterilt vand eller NaCl.
 • Huden desinficeres med spritswaps
 • Indstikstedet dækkes med ny tætsluttende forbinding, håret kan trimmes så forbindingen binder.

Prøvetagning

 • Der tages ikke rutinemæssigt prøver, da anbrud af systemet medfører risko for kontaminering med infektion til følge.
 • Prøvetagning foregår efter lægeordination
 • Ved klinisk mistanke om infektion sendes likvorprøver til mikroskopi og D + R (1-2 ml) samt til celletæling - der aspireres først mindst 2 ml likvor til spild.
 • Celletælling undlades, hvis liqor er meget blodig (f.eks. mange SAH patienter).
 • Prøvetagning udføres gennem gummimembran på drænslange og IKKE gennem trevejshanen, da systemet derved brydes, og indgangen ikke kan desinficeres sufficient. Gummimembranen afsprittes to gange inden prøvetagning.
 • Celletælling skal sendes til klinisk kemisk afdeling indenfor 30 min.

Evd.jpg

Revideret

22-12-2009 11:18:18

--Jannick Brennum 22. sep 2012, 11:31 (UTC)