Delirium

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

" (Synonym: akut konfusionstilstand). Tilstand med ændringer i opmærksomhed, arousal-niveau og tankegang. Delirium er som regel forholdsvis kortvarig, og den er ofte forbundet med forstyrrelser i søvnrytme, desorientering i tid og sted, usammenhængende tale, illusioner og visuelle hallucinationer. Der kan være nedsat psykomotorik med sløvhed, men i andre tilfælde er der agitation. Der er som regel forholdsvis hurtig debut, og forløbet kan være fluktuerende, eventuelt med forværring om natten. Årsagen er altid en diffus hjernepåvirkning, herunder stofskifteforstyrrelser, toksiske påvirkninger, forkert eller for megen medicin, infektioner, traumer og forhøjet intrakranielt tryk. Epileptiske anfald følges ofte af en konfusionsperiode. På grund af de behandlingsmæssige konsekvenser er det vigtigt at skelne mellem delirium og demens. Differentialdiagnosen kan være vanskelig ikke blot på grund af lighederne, men også fordi den demente patient lettere udvikler delirium fx på grund af for ringe væskeindtag eller uheldig medicin. Ved undersøgelse er det ofte de uforholdsmæssigt markante opmærksomhedsforstyrrelser, der er afgørende for at mistænke delirium."


Kilder

  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 12. mar 2013, 13:26 (UTC)