Cerebral dominans

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"Den ene cerebrale hemisfæres fordel over den anden i varetagelsen af en specifik funktion. I praksis har begrebet mest været brugt om den venstre sprogdominante hemisfære. Indtil midten af det 20. århundrede blev venstre hemisfære ofte betegnet som den dominante, mens højre hemisfære blev omtalt som den ‘non-dominante’, ‘recessive’ eller ‘mindre’ (eng. minor) hemisfære. På dette tidspunkt var det stort set uerkendt, at der er kognitive funktioner, hvor højre hemisfære er dominant, og sprogbrugen afspejlede således også, at man anså højre hemisfære for at være mindre værd end venstre."


Kilder

  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 11. mar 2013, 13:42 (UTC)