Blod

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Behandling med erytrocytkomponenter (SAGM)- indikationer

Målet med behandlingen er at afhjælpe kliniske anæmisymptomer, ikke at normalisere hæmoglobinniveau. Beslutningen om behandling med erytrocytter baseres på en aktuel hæmoglobinmåling (under 12 timer gammel).

Hæmoglobinkoncentration over eller lig med 6 mmol/l Der er ikke indikation for behandling.

Hæmoglobinkoncentration over eller lig med 4,5 mmol/l og under 6,0 mmol/l Der er indikation for behandling, hvis patienten samtidig har

  1. Svær iskæmisk hjertesygdom
  2. Septisk shock (i den initiale fase, under 6 timer)
  3. Akut alvorlig blødning (fx tab over 30% af blodvolumen indenfor 24 timer)

Hæmoglobinkoncentration under 4,5 mmol/l Det er dokumenteret, at patienterne næsten altid skal behandles med erytrocytter.

Såfremt der ordineres behandling uden for de anbefalede indikationsrammer, har lægen pligt til nærmere at begrunde indikationen herfor i journalen.

Kilde: Sundhedsstyrelsens retningslinjer