Bevidsthedssvækkelse

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

ÅRSAGER

Apoplexia cerebri

 • Hjernestammeinfarkt
 • Stort intracerebralt infarkt eller blødning

Endokrint/metabolisk

 • Diabetisk
 • Uræmisk
 • Hepatisk
 • Hyponatriæmi (Cave for hurtig normalisering. Max. 12 meq/l/døgn)
 • Andre elektrolytforstyrrelser (K+, Ca++)

Epileptisk anfald

 • Opvågningsfase. Postiktal.
 • Absencer, komplekse partielle anfald.
 • Non-konvulsiv status

Forgiftning

 • Alkohol, narkotika
 • Medicin (barbiturat, benzodiazepin, opiat)
 • Arbejde (opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler)

Hovedtraume

 • Hjernekontusion, ødem
 • Hæmatom (intracerebralt, epi- eller subduralt)

Hypoglykæmi

 • Tag blodsukker, men afvent ikke svar på blodsukker: Giv 50 ml 50% glukose i.v.

Kardiovasculært

 • Hjertestop, lungeødem,shock, KOL, hypertensiv encefalopati (BT diastolisk > 120)

Neuroinfektion

 • Meningitis (hurtig behandling efter lumbalpunktur)
 • Encephalitis
 • Absces

Psykiatrisk

 • Stupor, funktionel tilstand Respiratoriske årsager
 • Luftvejsobstruktion, kronisk obstruktiv lungesygdom med dekompensering.
 • Subarachnoidalblødning Tiaminmangel

Wernicke

 • Thiamin i.v.

UNDERSØGELSE

Vitale funktioner

Kredsløb: puls, BT, EKG. Respiration: frekvens/dybde, cyanose, A-punktur. Temperatur.

Neurologisk status

Coma dybde, GCS og påvisning af fokale deficit.

Anamnese

Pårørende, ambulancefolk, ring evt. til ægtefællen, arbejdspladsen.

Blodanalyser

Blodglucose (inkl. dextrostix), elektrolytter, kreatinin etc. I høj grad afhængig af, hvilken årsag man mis-tænker, bl.a. S-ethanol og koncentrationsbestemmelse af medicamina.

Benzodiazepinforgiftning

Lanexat® (flumazenil) 0,3 mg (= 3 ml) langsomt i.v.

Opiatforgiftning incl. heroin

Narcanti® (naloxon) 0,8 mg i.v. evt. gentaget efter 5-15 min

Cerebral CT

altid ved fokale udfald.

EEG

Specielt ved mistanke om status epilepticus, encefalit og levercoma.

Lumbalpunktur

mhp udelukkelse af neuroinfektion.