Baklofenpumper

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Vejledning

Baklofenpumper anvendes til børn, unge og voksne med svær spasticitet og/eller dystoni pga. rygmarvs skade, multipel sclerose, cerebral parese, stroke, og post traumatisk hjerneskade. Gives til patienter, hvor peroral behandling ikke er tilstrækkelig effektiv, eller giver uønskede bivirkninger. Baklofen er et spasmolytikum. Baklofen givet intraspinalt har bedre effekt og kan give patienten en be-tydeligt bedre livskvalitet, lettere pleje, bedre funktion med færre eller ingen bivirkninger. Intraspinalt kaldes også intratekalt, det vil sige medicinen gives direkte ind i cerebrospinalvæsken. Minimums vægt for pumpeimplantation er 15 kg. Neurologisk klinik (aktuelt udelukkende Scleroseklinikken) stiller indikation for pumpebehandling og følger ca. 100 patienter med baklofenpumper. 50% af disse har multipel sclerose, de øvrige cerebral parese (overtaget fra børneafdelingen), spinale traumer, intracerebral blødning mm. Patienter henvises til Scleroseklinikken, med henblik på vurdering til ”test” med baklofen via almindelig lumbalpunktur–procedure (se særskilt afsnit). Er testen positiv opnås samtykke til implantation, og pati-enten indstilles til operation på neurokirurgisk afd. RH.

Pumpeplacering

Alle pumperne er implanteret fortrinsvis i bughulens venstre side, eller hvor det er mest praktisk. Kateteret tunneleres under huden om på ryggen og derfra op i spinalkanalen. Fra 2006 har man på børneafdelingen Rigshospitalet tilstræbt, at kateteret lægges så højt som muligt i cervikalkanalen på patienter med cerebral parese, idet der foreligger undersøgelser, der viser, at den høje placering ikke har nogen som helst ind-flydelse på respirationen og giver god effekt på overekstremiteterne og ryggen. Afslapning af rygmuskulaturen giver ortopædkirurgen mulighed for stabiliserende skolioseoperation. Den høje placering anlægges på vores patienter kun efter intern konference og efterfølgende konference med overlæge Lisette Willumsen eller afdelingslæge Ove Bergdal. Alle andre patienter har kateterspidsen liggende ud for TH7-8. Husk at henvise til bandagist såfremt patienter