BIH

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

BENIGN INTRAKRANIEL HYPERTENSION

Symptomer

 • Hovedpine
 • Synsforstyrrelser (transitoriske visuelle obskurationer, sløret syn, dobbeltsyn)

Objektivt

 • papilødem, evt abducensparese.

Undersøgelser

 • MR af cerebrum
 • Lumbal trykmåling og måling af resistancen mod CSF udløb (bestilles på hukommelsesklinikken eller på afd NK)
 • VEP
 • Oftalmologisk tilsyn
 • Spinalvæskeundersøgelser: protein, celler, IgG-indeks, evt. Borrelia

Behandling

 • Acetazolamid (glaupax retard) 250-500 mg, 1-2 x dgl. (kræver godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. En fælles godkendelse for alle BIH patienter kan rekvireres på 2094)
 • Furosemid (Furix) 40 mg x 2
 • Kaliumklorid (Kaleorid) 750-1500 mg x 2 dgl.

Undersøgelsesprogrammet tilsigter dels at karakterisere den intrakranielle trykforhøjelse samt at udelukke årsager til symptomatisk intrakraniel hypertension. Behandlingen styres efter kliniske symptomer og øjenfund. Fortsættes sædvanligvis ½-1 år, hvorefter aftrapning kan foretages, såfremt patienten er asymptomatisk, øjenfundene er normaliseret, samt det intrakranielle tryk er blevet normalt. I sjældne tilfælde er en shunt eller dekomprimering af nn. optici indiceret.