BA 6

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Introduktion

BA 6
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler

Præmotorisk cortex og SMA beliggende umiddelbart anteriort for primær motorisk cortex (M1). Der er direkte forbindelse fra BA 6 til de corticospinale baner. BA 6 adskiller sig fra primær motor cortex (BA 4) bl.a ved at Betz kæmpe pyramideceller er ret sjældne og det har et om end utydeligt lamina IV, hvorfor det kaldes dysgranular cortex, imodsætning til primær motor cortex der er agranular og den foranliggende præfrontale cortex som er en normal 6-laget granular cortex. Præmotor cortex underopdeles ofte specielt i dyrestudier i dele baseret på dorsal-ventral og rostral-caudal orientering.

Følgende funktioner har været associeret med BA 6

Motorisk

 • Planlægning og sekventering af motoriske aktiviteter
 • Motorisk læring
 • Forberedelse af bevægelser
 • Forestilling af (imaginære) bevægelser
 • Initiering af bevægelser
 • Voluntær kontrol af vejrtrækning
 • Horisontale øjen sakkade bevægelser
 • Grin og smil
 • Koordinering af ekstremitets bevægelser

Sprog

 • Sprog motor programmering (venstre)
 • Sprog processering
 • Skift mellem sprog
 • Læse nye ord (venstre)
 • Taleopfattelse
 • Opdatering af verbal information
 • Fonologisk processering (venstre)
 • Genstands benævnelse (venstre)
 • Mundaflæsning
 • Genkaldelse af ord
 • Leksikal differentiering af ægte ord og pseudo-ord
 • Syntaks processering

Hukommelse

 • Hukommelse for ord
 • Episodisk langtids hukommelse
 • Topografisk hukommelse

Opmærksomhed

 • Visuelt rumligt
 • Visuelt motorisk
 • Diskrimination mellem ægte bokstaver og pseudo-bokstaver visuelt præsenteret
 • Opdatering af rumlig information
 • Visuelt guidede øjen bevægelser
 • Selektiv opmærksomhed på rytmer / sekventiel præsentation af lyde
 • Menneskestemmer

Andre

 • Observation af handlinger (spejlneuroner hvis de findes)
 • Løsning af nye problemer
 • Eksekutiv kontrol af adfærd
 • Respons på baroreceptor stimulation
 • Generation af melodi fraser
 • Deduktiv tænkning (venstre)
 • Response på kraftige lugt stimuli
 • Vurdering af andres og egen emotionelle tilstand
 • Skelnen mellem identiske og forskellige stimuli
 • Regning
 • Genkendelse af tids kontekst
 • Skelnen mellem toner (auditive frekvenser)

Brodmann områder

--Jannick Brennum 31. dec 2015, 12:57 (UTC)