BA 45

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Introduktion

BA 45.png
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler

BA 45 pars triangulasris i den frontale operculum i gyrus inferior af frontallappen. BA 45 opfattes af nogle som en del af Broca's område mens andre kun regner BA 44 som Broca's område. Uagtet om BA 45 regnes med til Broca's område eller ej er der ingen tvivl om at de to områder er funktionelt tæt koblede og kan opfattes som et system.

BA 45 har været relateret til følgende funktioner

Sprog (primært venstre side)

 • Semantisk > fonologisk processering
 • Internt specificeret ord produktion
 • Verbal fluency
 • Leksikal søgning
 • Fonologisk processering
 • Gramatisk processering
 • Semantisk genkaldelse
 • Selektiv opmærksomhed på tale
 • Tegnsprog
 • Forståelse af affektiv prosodi
 • Leksikale ord modulering (ental / flertal, Hankøn/hunkøn m.fl.)
 • Ræssonerings processer
 • Processering af metaforer

Hukommelse

 • Arbejdshukommelse
 • Non-verbal arbejdshukommelse (bilateralt)
 • Episodiske langtids hukommelse
 • Deklerative hukommelses indkodning
 • Huske talrækker

Motorisk

 • Respons på motoriske udryk (spejlneuroner)
 • Respons på sete gribebevægelser (spejlneuroner)
 • Respons inhibering (højre > venstre)

Andre

 • Mental (inaginær) rotering af objekter
 • Ord og ansigts indkodning
 • Påskyndelse af æstetik
 • Glæde ved musik
 • Produktion melodiske fraser (ventre)
 • Modularering af emotionelt respons
 • Genkende lugte


--Jannick Brennum 2. jan 2016, 09:06 (UTC)

Brodmann områder