BAS-læge

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

BAS-læge: Behandlingsansvarlig speciallæge

Alle indlagte patienter skal have en Behandlingsansvarlig Specialæge (BAS), der udover kan der allokeres en ikke speciallæge som kontaktperson.

Allokering af BAS

Der er to hensyn der skal balancere, dels at patienten får allokeret BAS førstkommende hverdag, dels at patienten oplever færrest mulige skift i BAS.

For patienter med lange forløb i klinikken, eksempelvis hydrocefalus patienter, bør der ikke skiftes BAS ved konsekutive indlæggelser. Dele af et patientforløb kan varetages af andre end BAS.

For akut indlagte patienter allokeres BAS som den vagthavende speciallæge i dette akutte forløb, ellers ved den førstkommende morgenkonference. Indtil der er udpeget BAS, er den vagthavende neurokirurgiske speciallæge, bagvagten hvis denne er speciallæge, ellers overlægevagten behandlingsansvarlig.

For elektivt indlagte patienter til operation, vil operatøren typisk være BAS. Såfremt operation eller anden væsentlig del af patientforløbet varetages af en ikke-speciallæge angives denne også som kontaktperson. Det skal tilstræbes at BAS er gennemgående i hele patientforløbet.

Det er muligt at ændre BAS/UL, hvis dette er hensigtsmæssigt for patientforløbet.

Allokering af BAS/kontaktlæge dokumenteres i OPUS.


==Stuegang== Stuegang er en gennemgang af patientstatus og opdatering af plan. Stuegang kan foretages af BAS, af en af BAS udpeget stedfortræder (herunder UL superviseret af BAS), i samarbejde med det plejeansvarlige plejepersonale. Supervision kan være direkte vejledning ved tilstedeværelse eller behovsorienteret på afstand. Graden af supervision aftales mellem BAS og UL afhængigt af UL uddannelsestrin og erfaring med de superviserede opgaver. Det overordnede ansvar for undersøgelser, observation og behandling forbliver hos BAS.

Ansvar og opgaver for BAS

  • at patienten gøres bekendt med den behandlingsansvarlige speciallæges navn og at vedkommende er patientens BAS
  • at patienten orienteres om kontaktpersonens fravær og navn på stedfortræder
  • at den foreslåede undersøgelses- og behandlingsplan er gennemdrøftet med patienten
  • at patienten afgiver et informeret samtykke til indlæggelse, undersøgelse og behandling
  • at der indenfor 24 timer er beskrevet en plan i journalen
  • at der bliver videregivet relevant information til plejepersonalet ved akutte indlæggelser, eller andre akutte behandlingstiltag og til lægelige kolleger ved vagtskiftet samt ved overdragelse af behandlingsansvar.
  • at lægemiddelordination dokumenteres i patientjournal og i EPM efter vedtagne retningslinier.
  • at der bliver fulgt op på behandlingsplanen
  • at der bliver gået stuegang hos egne patienter i samarbejde med den plejeansvarlige sygeplejerske. Hvor ofte stuegang er nødvendigt varierer fra patient til patient og bestemmes af BAS og plejepersonale i fællesskab.
  • at patienternes udskrivningskort er rettidigt dikteret.

==VIP= BAS VIP


--Jannick Brennum 24. dec 2015, 09:13 (UTC)