Attestfortegnelsen

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Søg takster på attester

Synonymer: statusattest, Politiattest

http://www.laeger.dk/public/plsql/attest.soeg?v_indexord=P Link til Attestfortegnelsen 2011]

Vedrørende politiattest:

Ugeskr Læger 2011;173(5):362

Attestudvalget

MEDDELELSER

Lægeforeningens Attestudvalg har med virkning fra 01.02.2011 opsagt aftalen med staten om honorar for politiattesten (ID nr. 03.07.01.01. og 03.07.02.01). Den er omtalt i »Attesttakster 2010-11«, side 25 og i Attestnøglen på Lægeforeningens hjemmeside.

Årsagen er, at vi ikke har kunnet nå til enighed med Rigspolitiet om dens honorering.

Fra 01.02.2011 skal lægen derfor beregne sit honorar på grundlag af den medgåede tid til attestens udfærdigelse. Tidspunktet for den undersøgelse, der ligger til grund for attesten, skal også medtages i beregningen. Her kan attestudvalgets vejledende takster for forskellige forretninger anvendes. De er anført i hæftet »Attesttakster 2010-11«, side 10.

Når politiet anmoder om politiattest, har lægen behov for at få oplyst

  • (1) politikredsens EAN-nummer og
  • (2) et ordrenummer (der identificerer den undersøgte) og
  • (3) en personreference (der identificerer rekvirentpersonen).

Forklaringen er, at lægen skal sende politiet en elektronisk faktura. En læge, der ikke har adgang til elektronisk fakturering, kan selv danne en elektronisk faktura på hjemmesiden www.virk.dk. Attesten er momsbelagt, når lægen er momsregistreret eller udfærdiger attester for mindst 50.000 kr. på et år.

Skulle der atter indgås aftale med Rigspolitiet om honorar for politiattesten, vil Attestudvalget umiddelbart orientere herom


--Viola Olesen 9. jun 2011, 06:36 (UTC)