Alien hand syndrome

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"(Synonym: anarkisk hånd) En tilstand, hvor den ene hånd udfører komplekse bevægelser, som er målrettede, men ikke villede eller ønskede af patienten. I patientens forståelse ‘handler’ hånden uden viljeskontrol og beskrives som ‘fremmed’ eller ‘usamarbejdsvillig’. Fænomenet skyldes en læsion i den mediale frontallap, som omfatter supplementær-motorisk kortex - måske med samtidig læsion i corpus callosum. Den formodede årsag er, at den normale balance mellem indre og ydre tilskyndelser til handlinger er forrykket ved mediale frontale læsioner, så ydre stimuli dominerer. I en variant af syndromet ses apraksi eller dystoni af hånden ved demenssygdomme, især kortikobasal degeneration.


Kilder

  • Gade, A. (2009). Forstyrrelser i motivation og målrettet adfærd. I A. Gade, C. Gerlach, R. Starrfelt, & P.M. Pedersen (red.) Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund (side 228-231)."
  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 15. mar 2013, 06:44 (UTC)