Somatiseringsforstyrrelse

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"(Eng. somatization disorder). Psykisk lidelse med mange, vekslende og ofte tilbagevendende kropslige symptomer, som ikke skyldes somatisk sygdom. Regnes med til de somatoforme forstyrrelser. Syndromet har rod i den beskrivelse, som Paul Briquet (1796-1881) gav i 1859 i ‘Traité de l'Hystérie’ af kvindelige patienter med multiple hysteriske symptomer. ‘Briquet syndrom’ blev operationelt defineret i 1962 som mindst 20 af ialt 59 opstillede symptomer fra mindst 9 af 10 forskellige grupper knyttet til hvert sit organsystem. I DSM-III krævedes 13 af 35 mulige symptomer, og i DSM-IV ændredes kriterierne igen, så man nu kræver et bestemt antal uspecificerede symptomer fra 4 grupper: Fire smertesymptomer, to gastrointestinale symptomer, ét seksuelt og ét pseudoneurologisk symptom. Tilstanden skal være begyndt før det fyldte 30 år og medføre, at patienten søger behandling eller får væsentlige forstyrrelser i social eller erhvervsmæssig funktion. Endelig er der som underforstået krav, at symptomerne ikke må skyldes kendt somatisk sygdom."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 14:35 (UTC)