Reduplikativ paramnesi

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Reduplikation er overbevisningen om, at personer eller ting findes i dubletter, som er fuldstændig ens eller ligner hinanden. Vrangforestillinger om personer med dobbeltgængere kaldes Capgras syndromet, og reduplikativ paramnesi er den tilsvarende vrangforestilling om, at et hus eller hospitalet er en replika eller kopi af det sted, hvor alle andre mener at befinde sig. En patient indlagt på Rigshospitalet i København hævdede således hårdnakket at befinde sig på Rigshospitalet i Godthåb på Grønland (Gade, A. (1997). Hjerneprocesser. Kognition og neurovidenskab. København: Frydenlund, pp. 516-519). Reduplikative fænomener er ikke specielt sjældne og optræder fx hos mange patienter med Alzheimers sygdom og skizofreni. Ved fokale læsioner er der næsten altid læsion i højre hemisfære, oftest anteriort. Nogen tilfredsstillende forklaring på fænomenerne kendes ikke, men de menes at hænge sammen med ændring i de baner, som skal forlene kendte visuelle stimuli med de passende emotionelle reaktioner."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 12. mar 2013, 13:23 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation