Putamen

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Putamen

Putamen er markeret med grønt

Putamen, en del af basalganglierne, udgør den laterale del af Nucleus Lentiformis, hvor den mediale del udgøres af Globus Pallidus.

Putamen og nucleus caudatus betragtes tilsammen som en struktur: Dorsal Striatum

Tilsammen udgør Putamen, Globus pallidus og nucleus Caudatus: Corpus Striatum.

Putamens væsentligste funktioner er regulering af motoriske bevægelser og forskellige typer af indlæring.


Forbindelser

Nucleus Caudatus Nucleus Caudatus udgør sammen med Putamen Dorsal striatum, som kan opfattes som "Indgangen" til basalganglierne, da den mange input fra den cerebrale cortex træder ind i basal ganglierne ad denne vej. Putamen og Nucleus Caudatus er forbudnet til Substantia Nigra, men det meste af deres output går til Globus Pallidus

Substantia Nigra Substantia Nigra deles i pars compacta og pars reticularis. Pars Compacta modtager input fra Putamen og Nucleus Caudatus. Pars Compacta producere dopamin og har væsentlig motorisk funktion, der er pars compacta der degenerere ved Parkinsons sygdom. Pars Reticularis har betydning for kontrol af hoved- og øjenbevægelser

Globus Pallidus Globus Pallidus deles i den externe (GPe) og den interne del (GPi). Begge regioner modtager input fra Putamen og Nucleus Caudatus og kommunikere med Nucleus Subthalamicus.GPi sender primært inhibitoriske signaler til Thalamus


Funktion

Motorik

Putamen antages at have mange funktioner relateret til motorik omfattende indlæring af motoriske færdigheder, kontrol af motorisk funktion og planlægning af motoriske bevægelser.

Indlæring Meget tyder på at Putamen er involveret i flere forskellige typer af indlæring:

  • Implicit indlæring

Dette er en passiv indlæringsproces som også kunne kaldes tilfældig indlæring, hvor man lærer af det der foregår omkring en, uden at være bevidst om at man lærer.

  • Kategorisk læring

Kategorisk læring eller koncept læring er en læsingsstrategi hvor viden / elementer inddeles i grupper / kategorier.

Hate circuit fMRI studier har vist relation mellem hvor meget en forsøgsperson hader den person der vises på et billede og den aktivitet der fremkaldes i Putamen og Insula


--Jannick Brennum 22. sep 2012, 15:16 (UTC)