Prospektiv hukommelse

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Prospektiv hukommelse er hukommelsen for noget fremtidigt – altså de processer eller funktioner, som sætter os i stand til at udføre en intenderet handling efter en periode med anden aktivitet. Der har ikke været fuld enighed om, hvorvidt prospektiv hukommelse er en styringsfunktion eller (bare) en speciel form for episodisk hukommelse. Det første synspunkt har dog en lang historie, som går tilbage til Bluma Zeigarniks beskrivelse fra 1927 af den vedvarende effekt af en ’uafsluttet opgave’, og har som grundantagelse, at der må være en vedvarende aktivering af en eller anden form for repræsentation af intentionen. Studier med funktionel MR-skanning og af patienter med fokale hjerneskader viser samstemmende, at denne aktivering involverer den forreste del af præfrontal kortex ved frontalpolen."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 12. mar 2013, 13:35 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation