Postcommotionelt syndrom

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Vedvarende (over 12 måneder) symptomer af uspecifik karakter (fx træthed, hovedpine og dårlig koncentration og hukommelse) efter hjernerystelse. De fleste patienter kommer sig over følgerne af en hjernerystelse i løbet af højst nogle måneder, men et lille mindretal får et mere kronisk forløb. Afgrænsning og årsager til varige symptomer er ikke helt klarlagt og er fortsat genstand for faglig diskussion og uenighed. Risikofaktorer for udviklingen af kroniske symptomer er højere alder, at være kvinde, tidligere hovedtraume, social eller erhvervsmæssig dysfunktion samt visse personlighedstræk og tidligere depression eller anden psykisk sygdom. Ingen af disse har hver for sig nogen klar prognostisk værdi, men samlet synes de mere betydningsfulde end selve skaden, hvis betydning mere synes at være af udløsende karakter.


Kilder

  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.
  • Lyon, E.B., Svendsen, H., & Riis, J.Ø. (2009). Let hovedtraume: Hjernerystelse og postcommotionelt syndrom. I A. Gade, C. Gerlach, R. Starrfelt, & P.M. Pedersen (red.) Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund."

/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 4. mar 2013, 15:07 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation