Personlighedsændringer ved hjerneskade

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"De fleste former for hjerneskade bevirker ikke specifikke ændringer i personlighed. Læsioner i frontallapperne, specielt i det orbitofrontale område, er imidlertid netop karakteriserede ved ændringer i de stabile mønstre i adfærdstræk og sociale reaktionsmåder, som karakteriserer et individ og gør dets handlinger og reaktioner typiske og i en vis grad forudsigelige, og som sammenfattes i begrebet personlighed. Ændringerne kan omfatte tab af empati (evnen til at forstå og tage hensyn til andres tanker og følelser), tab af hæmninger, så patienten tillader sig at gøre og sige ting, som gør familien flove, og ændrede præferencer i mad (typisk mod det søde) og driftsliv. Disse patienter er typisk rastløse og ubekymrede, og de kan virke følelsesmæssigt forgrovede eller forfladigede.

Orbitofrontale læsioner giver typisk mindre ændringer i kognitive funktioner end dorsolaterale, og undertiden ser man patienter, som på trods af tilsyneladende normale kognitive funktioner og normale ræsonnementer efter udskrivning handler påfaldende ufornuftigt. Her kan der være tale om ‘tænkning uden følelse’, hvor patienten mangler de normale emotionelle impulser til at styre valg af handlinger. Både i disse tilfælde og andre synes der at være ændringer i selvrefleksion eller selvbevidsthed, således at patienten godt kan vide, at det han gør, er forkert og vil skade ham selv, men uden at denne viden ændrer hans handlemåde.

Hos patienter med temporallapsepilepsi kan undertiden ses en personlighedsændring, som tilsyneladende modsat hænger sammen med, at tanker bliver investeret med for megen følelse. Disse patienter skriver lange udredninger og breve, ofte med en detaljerigdom, som andre finder pedantisk eller ligegyldig. Samtaler bliver lange, fordi hver lille detalje opleves som betydningsfuld og må med. Ofte er de optaget af moralske og eksistentielle spørgsmål på en måde, som andre finder overlødig.


Kilder

  • Damasio, A.R. (1994). Descartes' error. Emotion, reason and the human brain. New York: Putnam. (Udgivet på dansk af Hans Reitzels Forlag).
  • Gade, A. (1997). Hjerneprocesser. Kognition og neurovidenskab. København: Frydenlund Grafisk. (pp. 376-378 og 406-431)."
  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH

--Sine Munk 17. mar 2013, 13:54 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation