Münchhausen syndrom

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"(Karl Friedrich Hieronymus Münchhausen, tysk officer, forfatter af fantastiske, konfabulerende historier, 1720-1797). Uægte (eng. factitious) sygdom, hvor patienten typisk præsenterer et ofte overbevisende og dramatisk sygdomsbillede ved gentagne hospitalsindlæggelser. Typisk skjules tidligere indlæggelser, og nogle af patienterne har præsteret snesevis af indlæggelser i løbet af få år. Der kan være selvpåførte (‘patomimiske’) læsioner eller anden pseudodokumentation. Bevæggrundene forbliver i reglen uklare, og både diagnose og behandling er vanskelige. Syndromet afviger fra simuleret sygdom (malingering) og somatoforme lidelser ved, at der ikke synes at være andet formål end hospitalsindlæggelse. Omkostningerne for hospitalsvæsenet kan være enorme.

Münchhausen syndrom by proxy er den gentagne produktion af sygdomssymptomer (fx falske oplysninger om epileptiske anfald) hos som regel et barn af en forælder med det formål at opnå indlæggelse. Der kendes også tilfælde, hvor forælderen har skadet barnet for at producere symptomer."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 13:15 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation