Iowa Gambling Task

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Iowa Gambling Task (IGT) Becharas Iowa Gambling Task er blevet prototypen på en beslutningsopgave, som er følsom for læsioner eller forstyrret funktion i orbital eller ventromedial præfrontal kortex. Det er velkendt, at der ved læsioner i disse områder kan være svære ændringer i personlighed og evne til at træffe fornuftige beslutninger - også i tilfælde, hvor der er få eller ingen kognitive ændringer. Opgaven indebærer kortvalg på et usikkert grundlag, og forsøgspersonen skal vinde flest mulige penge ved at vælge de mest fordelagtige kort. Nogle typer af kortvalg giver både mindre gevinst og mindre tab end andre, som er mere risikofyldte og giver tab i det lange løb. Reglerne er implicitte, og opgaven har dermed også karakter af procedural indlæring, selv om de fleste forsøgspersoner opnår en vis bevidst indsigt. I forståelsen af testens følsomhed for ventromediale præfrontale læsioner har man lagt vægt på dens afhængighed af emotionelle ‘somatiske markører’. Testen er ikke selektiv, og der ses også ufordelagtige kortvalg hos dels et mindretal af normale forsøgspersoner, dels mange patientgrupper præget af impulsivitet, fx personer med personlighedsforstyrrelser med borderline personlighedsorganisation og impulsiv aggression og personer, som har haft selvmordsforsøg. Ved personer med obsessiv-kompulsiv tilstand og stofmisbrug ses også dårlige valg i IGT.


Kilder

  • Bechara, A., Tranel, D., & Damasio, A. R. (2002). The somatic marker hypothesis and decision-making. In J. Grafman (Ed.), Handbook of neuropsychology, Vol 7. The frontal lobes (2. ed., pp. 117-143). Amsterdam: Elsevier.
  • Gade, A. (1997). Hjerneprocesser: Kognition og neurovidenskab. København: Frydenlund (side 406-429)."
  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 09:25 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation