Idiot savant

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Ældre betegnelse for en person med usædvanlige evner eller færdigheder på et eller nogle få områder på trods af et generelt beskedent færdighedsniveau, eventuelt mental retardering. Ses hos ca. en af hver ti personer med autisme, hvilket er ti gange så hyppigt som hos personer med andre mentale handikaps. Baggrunden for ‘savant’ færdigheder er ikke forstået."


Kilder

Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 09:04 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation