Funktionel reorganisering

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

"Den hypotese, at hjernen efter fokal læsion kan kompensere for skaden ved at intakte dele ‘overtager’ tabte funktioner. Funktionel reorganisering kan forekomme i ret stor udstrækning i barnealder (se fx hemisfærektomi), og bl.a. studier med billeddannelse har antydet, at den også kan forekomme hos voksne, omend i mere beskedent omfang." Senere studier tyder på at funktionel reorganisering - eller neuroplasticitet er mere udtalt hos voksne end tidligere antaget. Det ses eksempelvis ved langsomt voksende tumorer som lavgrads gliomer.


Kilder

  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 08:40 (UTC) --Jannick Brennum 24. dec 2015, 09:54 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation