VIP Vejledninger, Instrukser og Politikker

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

== VIP Vejledninger Instrukser & Politikker for Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet ==

VIP.png

Her finder du en oversigt over et udsnit af Neurokirurgisk kliniks vejledninger, instrukser og Politikker for neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet, med link direkte til den pågældende VIP på Region Hovedstandens VIP portal. På denne måde kan vi sikre at du altid får adgang til den seneste opdaterede VIP. Jeg har udvalgt de VIP'er som jeg tror oftest anvendes i hverdagen. Du kan få adgang til hele Region Hovedstadens VIP-portal på nedenstående LINK Region Hovedstadens VIP-Portal

Hvis du arbejder på en PC i Region Hovedstaden med adgang til intranettet kan du se en flere videor om funktionaliteterne i VIP portalen Video


Medicin

AKUTTE POSTOPERATIVE SMERTER - behandling og bivirkninger

STEROIDAFTRAPNING - Aftrapning af steroid (Prednison) - behandling hos patienter med hjernetumorer

VANCOMYCIN: Procedure for indgift af intrathecal vancomycin

Patientsikkerhed med mere

ETHYLENOXID (EO) allergi

IDENTIFIKATION af patienter

FALDFOREBYGGELSE i neurokirurgisk klinik

FLUGTVEJE- Ved brand

HJERTESTOP - erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation

MRSA - Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) - indlagte patienter (hygiejnevejledning)

PRØVESVAR: Svar på prøver og undersøgelser - håndtering af i Neurokirurgisk Klinik

SAMTYKKE til operation og blodtransfusion (Denne vejledning redegør for retningslinjerne for indhentning af informeret samtykke til operation, blodtransfusion og anvendelse af blodprodukter)

UTILSIGTEDE HÆNDELSER i Neurokirurgisk Klinik - rapportering og sagsbehandling

Procedurerelaterede VIP

ANTIBIOTIKA PROFYLAKSE

BLODTRANSFUSION– kontrol, opsætning og registrering

DEKOMPRIMERENDE KRANIEKTOMI

EVD - Ekstern drænage af det intercerebrale ventrikelsystem - Anlæggelse af

GLIOLAN: Praktisk håndtering af Gliolan - 5-ALA

HJERNEDØDSUNDERSØGELSE

INTRAKRANIEL TRYKMÅLING og infusionstest

LUMBALPUNKTUR - Vejledning med billeder

TROMBOPROFYLAKSE - Venøs tromboprofylakse hos neurokirurgiske patienter

FYLDNING AF MEDTRONIC DUET EVD-SÆT - fyldningsprocedure for EVD-sæt uden for operationsgangen, Rigshospitalet

Sygdoms specifikke

EPILEPSI - Konvulsivt status epilepticus - behandling af voksne

EPILEPSI - Medicinsk intraktabel

EPILEPSI - Non-konvulsivt status epilepticus hos voksne - behandling af

GLIOMER - Neurokirurgisk behandling af gliomer

HYDROCEPHALUS - Behandling af hydrocephalus

HYDROCEPHALUS - Regulerbare shunts - hvordan du justere de regularebare ventiler

HYPOFYSETUMORER

NEUROPATISKE SMERTER

SAH - Regional vejledning - Subarachnoidal blødning (SAH) ved bristet aneurisme - akut udredning og behandling af

SAH - Subarahnoidal blødning 2093

von Hippel Lindau

Sygepleje specifikke VIP

BAS PRØVER HVEM ? - Instruks for bestilling af BAS-test ved neurokirurgiske operationer

BLODPRØVETAGNING i neurokirurgisk klinik

DELEGERET ORDINATIONSRET - Sygepleje medicin ordinationer

EVD - Ekstern drænage af det intercerebrale venrtikelsystem - Pleje

EWS: EARLY WARNING SCORE - systematisk observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertilhørende handlingsalgoritme

HØJGRADSGLIOM - Nationale sygeplejefaglige retningslinjer

LAKSANTIABEHANDLING - forebyggelse af obstipation hos operationspatienter i Neurokirurgisk Klinik 3092/3094

LUMBALDRÆNAGE - Observation ved lumbal drænage hos patienter med behov for aflastning af kranielle duradefekter

NÆSEPLEJE til den transnasalt opererede patient Neurokirurgisk Klinik

SUTURFJERNELSE

SÅRDRÆN - Tidspunkt for fjernelse af sårdræn efter neurokirurgiske operationer

ØJENLUKKEDEFEKT - Øjenpleje til patienter med øjenlukkedefekt

Visitation & transport

AFLYSNINGSPOLITIK

HVIDOVRE REHAB: Henvisning til Hvidovre Hospital afsnit for traumatisk hjerneskade

NEUROKIRURGISK VISITATION - kliniske kriterier

NIMA VISITATION

OVERFLYTNING af patient fra Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet til anden klinik eller hospital

PATIENTHOTELLET - Stamafdelingens ansvar, ydelser og forpligtelser i forhold til den indlagte patient på Patienthotellet

PATIENTHOTELLET - Visitation

POSTOPERATIV OBSERVATION - Postoperativ observation efter NK og NRad indgreb - NIA 2093

TRAUME - Samarbejde og visitation i forbindelse med modtagelse af sekundært overflyttede traumepatienter

UDSKRIVNING - Udskrivning til hjemmet, anden pleje-, behandlings- eller rehabiliteringsinstans i primær eller sekundær sektor

VISITATION - generelt Neurokirurgisk Klinik

Diverse

AKTINDSIGT

DØDSFALD i afdelingen - NK vejledning

DØDSFALD - RH vejledning

EPIKRISE-SKRIVNING

FASTE og klargøring til operation

FORSKNING - ansvar, opgaver, organisering og forsøgspersoners rettigheder

GOP - Genoptræningsplan i neurokirurgisk klinik

HEPATITIS VACCINE - Hepatitis B vaccine - Anvendelse på RH

HJÆLPEMIDLER - Udlån af hjælpemidler

JOURNALFØRING

KONTAKTPERSONER

KRÆFTPATIENTER - Maksimale ventetider for kræftpatienter (behandlingsgarantien) - håndtering og efterlevelse af reglerne om information og tilbud om behandling andre steder

KØREKORT - Kørekort og neurokirurgiske sygdomme

LIVSTESTAMENTE - Livstestamente - anvendelse, oprettelse og tilbagekaldelse

LÆGELIGE TILSYN fra andre klinikker på Rigshospitalet - rekvirering og udførelse

LÆGEVIKARER i Neurokirurgisk klinik

PALLIATION Palliativ indsats på Rigshospitalet - basalt niveau

PODNING AF SÅR

SMERTEVURDERING og dokumentation

SPECIALTEAMS - Neurokirurgisk kliniks specialteams

TVANGSBEHANDLING / TVANG - Tvangsbehandling af patienter på somatisk afdeling - dobbeltindlæggelse

UDVEKSLING AF HELDBREDSOPLYSNINGER - Udveksling af helbredsoplysninger - med og uden samtykke

URO - TILKALD

VOLD - Tryghed i forhold til vold og trusler i patientkontakten

Patient forløbsbeskrivelser

Akustikus neurinom forløbsbeskrivelse

Bagstrengsstimulator forløbsbeskrivelse

Batteriskift i L.A.

Cerebral angiografi + embolisering i G.A. (coil eller WEB device) forløbsbeskrivelse

Cerebral angiografi + embolisering i G.A. (stent) forløbsbeskrivelse

Cerebral angiografi i L.A. forløbsbeskrivelse

Cerebral angiografi + embolisering af AVM i G.A. forløbsbeskrivelse

Dystoni forløbsbeskrivelse

Epilepsikirurgi - Intrakraniel EEG forløbsbeskrivelse

Epilepsikirurgi - Resektion forløbsbeskrivelse

Hjernetumor med gliolan forløbsbeskrivelse

Hjernetumor Stereotaktisk biopsi forløbsbeskrivelse

Hypofysetumor forløbsbeskrivelse

Kraniotomi ikke svulst forløbsbeskrivelse

KSDH forløbsbeskrivelse

MR er G.A. forløbsbeskrivelse

Parkinson + Tremor forløbsbeskrivelse

Sympatectomi forløbsbeskrivelse

Trigeminus neuralgi perkutan (ballon & glycerol) forløbsbeskrivelse

Trykmåling uden perfusion forløbsbeskrivelse

Trykmåling med perfusion forløbsbeskrivelse

Vagustimulator forløbsbeskrivelse

--Jannick Brennum 25. dec 2015, 11:39 (UTC)