Ultralyds aspirator

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Indledning

Fig.1 Kontrol panal på Sonoca
Fig.2 Håndstykker Sonoca

Der findes flere forskellige mærker af ultralyds aspiratorer. På Rigshospitalet benytter vi Sonoca. Ultralydsaspiratorer har tre funktioner indbygget i det samme instrument:

- Ultralyd, som findeler vævet lige foran instrumentets spids
- Sug, som suger det findelte væv væk
- Skyl, som tilfører væske som det findelte væv blandes op i, så det er let at suge væk.

Indstillinger

På kontrolpanelet findes der fire sektioner fra venstre mod højre.

I sektionen yderst til højre indstilles styrken af sug
I sektion 2 indstilles ultralyds kraften
I sektion 3 indstilles mængden af skylle væske
I sektion 4 kan du aflæse information om dine indstillinger, samt evt. fejl meddelelser.

Det er altid kirurgens ansvar at ultralyds aspiratoren er indstillet korrekt.

Der findes to håndstykker i afdelingen, hvor det til langt de fleste håndstykker er det korte der er det mest anvendelige. Skyllevandet kommer frem mellem de yderste gennemsigtige plastikkappe og metalrøret centralt i spidsen. Det er metalrøret som vibrere ultrasonisk. Vævet suges væk gennem den centrale kanal i metalrøret. Den gennemsigtige plastikkappe kan skubbes tilbage i 3 positioner, for praktiske formål skal den altid være skubbet så langt tilbage som muligt. Hvis den ikke er skubbet langt tilbage kan det være svært at se spidsen af instrumentet når man arbejder under operationsmikroskop.

Når man arbejder tæt på skrøbelige strukturer, eksempelvis kranienerver, blodkar, eller pia ved subpial resektion, er det vigtigt at reducere sugestyrken så meget som muligt, samt reducere kraften. Hvis der er skruet op for sugestyrken risikere man at suge strukturer ind i spidsen hvor det hurtigt bliver findelt ultrasonisk. Når man skal lave subpial resektion, eksempelvis af gliomer holdes spidsen i kort afstand fra pia, mens man med fine bevægelser arbejder inde for et mindre område. Instrumentet vil findele og suge vævet fra pia, som kan efter lades intakt. Dette er en meget effektiv teknik til tumor fjernelse med beskyttelse af arterier og venee der løber i sulci.

Typiske problemer

Det er svært at se spidsen
Skub den klare plastikkappe helt tilbage
Der er ikke sug
Systemet er utæt, typisk fordi låget på sugeglasset ikke sidder korrekt på. Central kanalen i metalrøret er stoppet, skru sugeslangen af bagenden af håndstyllet og skyld igennem. Vores almindelige skyllesprøjters metalrør passer perfekt i hullet.
Den fjerner for meget væv ad gangen
Skru ned for suget