Forskel mellem versioner af "Penomax"

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning
(Oprettede siden med '==Dispenseringsform== tabletter a 200 mg (filmovertrukne) pivmecillinam (som hydrochlorid) (svarende til 137 mg mecillinam). ==Virkemåde== Hæmmer bakteriernes evne til at sy…')
 
(Ingen forskel)

Nuværende version fra 17. sep 2010, 20:38

Dispenseringsform

tabletter a 200 mg (filmovertrukne) pivmecillinam (som hydrochlorid) (svarende til 137 mg mecillinam).

Virkemåde

Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør. Mecillinam trænger ikke ind i værtsorganismens celler og har derfor ingen effekt på intracellulært lejrede bakterier. Virkningsspektrum. Virker på gramnegative stave som fx E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Salmonella sp., Shigella sp. og Yersinia sp.

Farmakokinetik

Pivmecillinam er en oralt absorberbar prodrug af mecillinam. Biotilgængelighed ca. 70%. Efter absorption hydrolyseres det omgående til mecillinam og virker som dette. Efter oral indgift nås maksimal plasmakoncentration i løbet af 1 time. Plasmahalveringstid ca. 70 minutter. Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne i løbet af 6 timer. Koncentration i galden ca. 3 gange blodkoncentrationen. Koncentration i urinen ca. 200 mikrogram/ml.

Indikationer

Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier.

Doseringsforslag

Urinvejsinfektioner. Voksne. 200-400 mg 3 gange dgl. i 3 dage (akut cystitis) eller 2 uger (akut pyelonefritis). Børn. 20 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. Ved alvorlige infektioner kan gives dobbelt dosis.

Graviditet

Kan anvendes. Der er data for mere end 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.