Neuro-imaging

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Arteriografi

A-grafi foregår sædvanligvis i lokal anæstesi ved indstik i a. femoralis, og kræver at patienten er velko-opererende. Patienten skal være fastende og tørstende i mindst 6 timer. Undersøgelsen varer 1/2-2 timer og efterfølges af sengeleje til næste dag. Hvis patienten er i AK-behandling, skal den seponeres 3 dage forinden, og der skal foreligge INR på < 2,0. A-grafi er velegnet til at undersøgelse af

 • aneurisme (ved SAH)
 • intrakranielle karmisdannelser
 • tumorer
 • sinus-trombose
 • vasculitis

A-grafi med henblik på us. af de præ-cerebrale kar er kun indiceret forud for carotiskirurgi når Doppler us. ikke har kunnet differentiere mellem tæt stenose og okkusion. Frekvensen af bivirkninger angives fra ½-1%. i form af TIA eller i svære tilfælde apoplexi. Patienten bør informeres herom. A-grafi bestilles ved RIS, men vil være forudgået af en konferencebeslutning.

Arteriografi og heparinbehandling

APTT bør lige mellem 42-49 sek. Heparinindgift skal ophøre 24 timer før planlagt a-grafi.

MR-angiografi

Man kan med karsekvenser ikke-invasivt fremstille stenoser/okklusioner, aneurismer , karmisdannelser og sinustromboser. Er eneste undersøgelse, der kan vise kavernøse angiomer.

CT-skanning af cerebrum

 • intra- og extracerebrale blødninger
 • tumorer inkl abscesser
 • infarkter
 • cerebral atrofi (kortikal og central)
 • intrakranielle forkalkninger
 • i nogen grad vaskulære malformationer især ved hjælp af CT-angiografi, der også kan vise karstenoser intra- og ekstrakranielt, herunder dissektion.

Undersøgelsen er ufarlig, bortset fra evt. kontrastoverfølsomhed. Stråledosis er minimal. Ved mistanke om tumor cerebri eller intra craniel abces bør der gives kontrast. Undersøgelsen kræver ingen forberedelse, men det er nødvendigt, at patienten kan ligge stille under undersøgelsen, som varer ca. 10 minutter (20 minutter hvis der skal gives kontrast). Hvis patienten er urolig, må undersøgelsen foregå efter sedering med 5-10 mg stesolid i.v. eller i universel anæstesi.

Myelografi

Ved lumbal radiculografi fremstilles spinalkanalen efter injektion af kontraststof gennem lumbalpunktur. Ved cervical myelografi injiceres kontraststoffet ved lateralt indstik mellem C1/2. Myelografien er velegnet til at fremstille diskusprolapser eller lumbale stenoser (funktionsmyelogtrafi). I de fleste tilfælde anvendes lumbalt indstik. Hvis cervicalmedulla eller beliggenheden af øvre grænse ved et totalt stop i spinalkanalen skal undersøges, foretager man cervikal eller occipital punktur med indhældelse af kontrast oppe fra. Der kan suppleres med postmyelografisk CT på relevante niveauer. Alle undersøgelserne foregår i lokal anæstesi med patienten fastende og tørstende i mindst 6 timer. Undersøgelserne varer ½-1 time og ef-terfølges af 1 døgns sengeleje. Kontraindikationer er mistanke om forhøjet intrakranielt tryk. Husk derfor oftalmoskopi inden undersøgelsen bestilles.

CT af spinalkanalen

Velegnet til at påvise lumbale discusprolapser, spinale stenoser, facetsledhypertrofi.

MR af cerebrum

Detaljeringsgraden ved denne metode er langt større end ved CT. Tillige ødelægges knoglestrukturerne ikke billeddannelsen. MR-skanning er derfor specielt velegnet til at visualisere

 • forholdene i temporallapperne, hjernestamme, fossa posterior
 • forandringer ved dissemineret sklerose
 • mindre/multiple infarkter
 • leukoencephalopati
 • metastaser
 • progressiv multifokal encefalopati
 • encefalitis

MR af spinalkanalen, indikationer

 • ekstra- og intramedullære tumorer
 • discusprolapser
 • syrinx
 • medullær atrofi
 • spinalstenose
 • plaques (DS)
 • transversel myelit
 • medullære infarkter

MR spektroskopi

Kliniske anvendelser: Kan formentlig anvendes ved vurdering af om en hjerneskade er irreversibel. Kan i visse tilfælde diffe-rentiere mellem cerebral abses og metastase.

Henvisning til MR

MR undersøgelser bestilles på RIS, på samme måde som de øvrige neuroradiologiske undersøgelser. Husk kontraindikationer. Adipøse patienter (> 100 kg) kan ikke indføres i scanneren. Hvis patienten har klaustrofobi skal dette påtegnes henvisningen, og der skal træffes foranstaltninger således at patienten modtager et sedativ før undersøgelsen (f.eks. diazepam 10 mg). Ved ambulant MR af cerebrum og medulla kan der ofte med fordel henvises til MR på Hvidovre Hospital (OBS: husk specielt kontrolskema sompatienten selv skal underskriveVed ventetider på > 1 måned kan patienten henvises til scanning på privatklinik. Patienten skal selv kontakte patientvejlederen på Rigs-hospitalet.