Information om indlæggelsen ved DBS mod Dystoni

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

På Bispebjerg hospital neurologisk afdeling har man fundet dig egnet til behandling med DBS (deep brain stimulation).

Du har talt med kirurgen i ambulatoriet før indlæggelsen, her har du hørt om sandsynligheden for succes samt risiko og bivirkninger.

Du har været til en MR-scanning i generel anæstesi (fuld bedøvelse) og er nu indkaldt til DBS-operation.


Det planlagte operationsforløb

Du bliver indlagt dagen før operationen. På indlæggelsesdagen vil du blive gjort klar til operation, der vil blive optaget en journal, du skal til blodprøvetagning, tale med en sygeplejerske, en anæstesiolog (Bedøvelæge) og den kirurg, der skal opererer dig.


Forberedelse på operationsdagen

Du skal vaske hele kroppen og håret grundigt, herefter kommer du i en ren seng Og får operationstøj og operationsstrømper på. Sygeplejersken fra Bispebjerg hospital kommer dagen før og raserer al håret af.


Operation

Du bliver kørt til en CT scanning, før scanningen finder sted bliver du lagt til at sove (fuld bedøvelse). Efter du er blevet bedøvet, får du påsat en stereotaktisk ramme. Når rammen er sat fast, bliver du scannet. Du bliver lagt på et leje, hvor den ramme du har på, bliver skruet fast på lejet på CT scanneren. Der påsættes en ’lokaliser’, som skal bruges til at beregne koordinaterne til selve opr. Efter scanningen bliver du kørt direkte til operationsstuen. På operationsstuen vil der være operations- og anæstesisygeplejersker, en anæstesilæge, en neurolog ude fra Bispebjerg hospital, samt kirurgen. På operationslejet bliver hovedet skruet fast i siddende stilling.>Br<

Du vil blive lokal bedøvet på toppen af kraniet, der hvor kirurgen lægger snittet. Der bores et hul i kraniet på ca. 1 cm i diameter. Man starter typisk på den side af hjernen som giver flest symptomer. Under operationen vil der blive placeret fire elektroder i din hjerne. Hjernen har ingen følesans, og du mærker ikke at elektroderne føres ind. Elektroderne bliver placeret i to kerner, hvoraf den ene kerne hedder Sub Thalamus Nucleus (STN). Den anden GPI. Først indføres en mikroelektrode, mens det elektriske signal testes/måles. Hvis ikke signalet er tilfredsstillende stikker man evt. lige ved siden af. Der sættes strøm til elektroden og når signalet er tilfredsstillende udskiftes elektroden med den permanente elektrode. Elektroden fastgøres med en lille metalskinne. Herefter foretages sammen operation på den anden side. Elektroderne forbindes med en stimulator under huden. Stimulatoren sidder øverst på brystkassen på den side du har aftalt med kirurgen. Når DBS elektroderne er lagt, bliver forlængerledninger og stimulatoren lagt ind. Hele operationen tager 4-6 timer.

Efter indgrebet/Opvågningen Du vil blive vækket på operationslejet (ikke nødvendigvis af det samme operationspersonale som lagde dig til at sove). Der kan være lidt ubehag forbundet med at vågne. Når du er helt vågen, vil du blive kørt op på opvågningen (afd. 2093). Her vil du møde opvågningspersonale, som vil hjælpe dig med evt. smerter og/eller kvalme. Opvågningen er typisk 6-8 timer. Herefter bliver du kørt tilbage til sengeafsnittet.

Efter operationen/Sengeafsnittet Efter operationen, kommer du tilbage til sengeafsnittet og den stue du startede på, her vil du stille og roligt genoptage dagligdagen. Du kan forvente at være indlagt i ca. 2 dage, herefter overflyttes du til Bispebjerg hospital mhp. Videre justering af DBS samt medicin. På BBH vil indlæggelsen typisk vare ml. 7-10 dage. Tråden vil blive fjernet på BBH eller hos egen læge på ca. 10. dagen. Når du udskrives fra RH, vil der blive bestilt en transport som køre dig direkte til BBH til videre behandling.