Information om indlæggelsen ved DBS mod Dystoni

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

På Bispebjerg hospital neurologisk afdeling har man fundet dig egent til behandling med DBS. Du har talt med kirurgen i ambulatoriet før indlæggelsen, her har du hørt om sandsynligheden for succes samt risiko og bivirkninger. Du har været til en MR i generel anæstesi (fuld bedøvelse) og er nu indkaldt til DBS.

Det planlagte operationsforløb

Du bliver indlagt dagen før operationen. På indlæggelsesdagen vil du blive gjort klar til operation, her vil der blive optaget en journal, du skal til blodprøvetagning, tale med en sygeplejerske, en anæstesilæge (bedøvelæge) og den kirurg der skal operere dig. Sygeplejersken fra Bispebjerg hospital kommer dagen før og raserer al håret af.

Forberedelse før operationen

Du skal vaske hele kroppen og hovedbunden grundigt, herefter kommer du i en ren seng og får operationstøj samt operationsstrømper på.

Operation

Du bliver kørt til operatiostuen og bliver lagt til at sove. En stereotaktisk ramme bliver sat på dit hoved og du bliver CT-scannet. Denne CT-scanning og den tidligere udførte MR-scanning bruges til at beregne koordinaterne for elektroderne. Der bores et hul på ca 1 cm´s diameter i hver side af panden over hårgrænsen Under operationen vil der blive placeret fire elektroder i din hjerne. Elektroderne placeres i to kerner på hver side; den SubThalamiske Nucleus (STN) og Globus Pallidus internus (GPi). Elektroderne forbindes med forlængerledninger til to stimulatorer under huden øverst på brystkassen. Hele operationen tager 4-6 timer.

Efter indgrebet/Opvågningen

Du vil blive vækket på operationslejet (ikke nødvendigvis af det samme operationspersonale som lagde dig til at sove). Der kan være lidt ubehag forbundet med at vågne. Når du er helt vågen, vil du blive kørt op på opvågningen (afd. 2093). Her vil du møde opvågningspersonale, som vil hjælpe dig med evt. smerter og/eller kvalme. Opvågningen er typisk 4-6 timer, herefter bliver du kørt tilbage til sengeafsnittet.

Efter operationen/Sengeafsnittet

Efter operationen, kommer du tilbage til sengeafsnittet og den stue du startede på, her vil du stille og roligt genoptage dagligdagen. Du kan forvente at være indlagt i ca. 2 dage, herefter overflyttes du til Bispebjerg hospital mhp. Videre justering af DBS samt medicin. På Bispebjerg hospital vil indlæggelsen typisk vare ml. 5-7 dage. Tråden vil blive fjernet på BBH eller hos egen læge på ca. 10. dagen. Når du udskrives fra RH, vil der blive bestilt en transport som køre dig direkte til Bispebjerg hospital til videre behandling.

Sygeplejerske Pernille Rasmussen