Haloveste og kraniestræk

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Kraniestræk anvendes til at stabilisere cervikale columnafrakturer i den akutte fase og eventuelt at bedre stillingen, hvis der er betydende fejlstilling.

Halo-vesten anvendes først og fremmest til stabilisering af frakturer, der ikke egner sig til operativ stabilisering, f.eks ringfraktur af C1 og multiple corpusfrakturer samt til stabilisering, mens en spondylit behandles med antibiotika.Den kan også anvendes til ekstern stabilisering, mens en intern stabilisering heler, f.eks median korporektomi over flere højder med cristaspange.

Halovest

Halovest3.jpg

Før anlæggelse

Alt til halo-veste, kraniestræk og halskraver findes på afsnit 3094 i undersøgelsesrummet, "halo-rummet".

Når det er besluttet, at en patient skal have anlagt halo-vest, skal dette effektueres hurtigst muligt. Har man ikke muligheden umiddelbart, skal patienten skrives på næste dags operationsprogram, så der kan afsættes tid og mandskab.

Patienten orienteres af afdelingens personale, evt. vises billeder af en patient med vest på; sådanne findes i mappen i halo-rummet. Man aftaler med personalet, hvornår applikationen skal finde sted, således at patienten kan få evt. præmedicin. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at give 10 mg morfin ½ time før, og hos enkelte patienter kan stesolid være på sin plads.

Man måler patientens hovedomfang ca. 1 cm over supercilierne og øvre ørekant og finder ud af, hvilken størrelse halo-ring patienten skal have ( Small: 49 – 56 cm, Large: 58 – 66 cm), må ler thoraxomfang ud for processus xiphoideus og finder veststørrelse (Small: 82 – 98 cm, Large: 92 – 108 cm) og kontrollerer, om vi har en vest af den ønskede størrelse på lager.

Der findes på afdelingen en instruktionsvideo, der demonstrerer alle trin i påsætning af halo og vest.

Anlæggelsen

Efter anlæggelse af lokalanæstesi placeres haloen så vidt muligt, så underkanten af haloen er 1 cm over øjenbrynene og ørernes overkant. Man kan anvende de dertil medfølgende positioneringsskruer, og/eller en hjælper kan støtte haloen, mens den fikseres. Kranieskruerne skrues først i med fingrene, hvorefter de strammes op til et moment på 90 cN (=8in/lbs) med momentskruetræ kkeren. Vesten tilpasses og sættes på patienten, hvorefter haloen fikseres i ophænget.

Efter anlæggelsen

Man udfylder " halo-registreringsskema", hvor alle rubrikker skal udfyldes. Her registreres patientdata, hvilken vest der bruges, hvornår den er lagt, hvor længe den skal bæres, og dermed hvornår vesten er disponibel igen. Der skal altså allerede på dette tidspunkt være taget stilling til, hvor længe vesten skal bæ res, evt. som konferencebeslutning.

Alt dette for at kunne holde styr på, hvad vi til enhver tid har til rådighed. Skemaet sættes ind i mappen i skabet i halo – rummet. Operationsregistreringsskemaet skal udfyldes med operationskoden NAJ 20. Skemaet skal derefter som sædvanligt til sekretærerne., d.v.s. lægges i journalen. Operationen indfø res i operationsprotokollen på operationsgangen . Endelig udfyldes røntgenhenvisning til kontrol af stilling efter anlæggelse af halo-vest.

Patienten skal forblive liggende, indtil kranieskruerne er spændt efter første gang dagen efter og må herefter mobiliseres. Ved efterspænding spændes første gang efter til 8 in/lbs svarende til 90 cN, herefter til 2-3 in/lbs svarende til 23-34 cN. Kranieskruerne efterspændes dagligt de første 4-5 dage, idet skalpen gradvist nekrotiserer under skruerne, så de først efter nogle dage står fast på knoglen. Herefter kan patienten sendes hjem.

Ved udskrivelsen udfyldes røntgenhenvisninger til 14 dages kontrol og afsluttende kontrol, så disse undersøgelser kan bestilles i god tid.

Ambulant forløb

Patienterne skal møde en gang ugentligt via ambulatoriet på afsnit 3094 til vask og efterspænding. Plejepersonalet sørger for, at patienten bliver vasket og får skiftet skind i vesten. Herefter tilkaldes den afdelings-/1.reservelæge, der har ambulatoriet den dag, som sikrer, at kranieskruerne ikke er løse, spænder op til 3 in/lbs ?= 34 cN og kontrollerer, at skruerne i ophænget er strammet til. Er en af kranieskruerne løs, og kan den ikke spændes op til det ø nskede moment, skal den erstattes af en ny med en anden placering i haloen, og patienten må i nogle dage komme til daglig efterspænding, til skruen står fast.

Der tages kontrolrøntgen ved den første ambulante kontrol, som jo vil være ca. 14 dage efter anlæggelsen af vesten, for at sikre at stillingen er tilfredsstillende. Yderligere røntgenkontrol er kun nødvendigt, hvis der er mistanke om, at stillingen er ændret, eller hvis patienten er snublet eller stødt mod noget. Ellers tages først røntgenbillede umiddelbart i tilslutning til afmontering af vesten.

Afmontering

Denne foregår også på afsnit 3094 i halo-rummet. Vesten afmonteres, herefter haloen og patienten udstyres med en passende halskrave, som han/hun sædvanligvis skal bruge 2-4 uger.

Der bestilles kontrolrøntgen til udførelse samme dag - henvisning udfyldes.

Personalet på 3094 vil herefter sørge for, at vestens forskellige dele bliver rengjort på passende vis og samlet på det rigtige sted . Skulle man komme i den situation, at vi ikke har en vest af passende størrelse på lager, må man kontakte undertegnede eller MJ med henblik på, om vi kan skaffe en.

Kraniestræk

Gardner.jpg

Afdelingen har 3 Gardner-stræk. Det ene er af kulfiber og er MR-kompatibelt, men kan kun bruges på patienter med stort hovedomfang.

Alt til kraniestræk findes i halo-rummet på 3094 - trisser, snor og lodder. Der spares megen tid og mange skridt ved at anlægge stræ kket hér. I mappen i halo-rummet findes vejledning i anlæggelse af kraniestræk, hvor man kan se placeringen på hovedet. Det er lige så vigtigt som med halo-vestene at holde styr på hvor tingene er, hvorfor man også ved brug af disse skal registrere, når man tager tingene på 3094. Udfyld skema som afleveres til personalet!

Kraniestræk kodes også som NAJ 20, ekstern fiksation af fraktur i columna cervicalis. Udfyld operationsregistrering. Når et kraniestræ ;k fjernes, på afdelingerne eller på operationsgangen, sø rges for at alle delene returneres til 3094. Tilbageleveringen vil så blive registeret og selve strækket rengjort og steriliseret.

Forfatter

Afdelingslæge Lars Westergaard, revideret: 13-02-2008 Viola har indsat billede af halovest og billede af Gardner stræk 12.1.2010