Goldstein, Kurt

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"Tysk neurolog, 1878-1965, udvandret til USA før 2. Verdenskrig. Goldstein grundlagde i 1916 en institution i Frankfurt til undersøgelse og behandling af soldater med skudlæsioner i hovedet, og hans erfaringer herfra kom til at udgøre det første teoretiske grundlag for neuropsykologisk rehabilitering. Forskningen vedrørte især, om det hjalp at prøve at genetablere patientens tidligere færdigheder ved træning (‘restitutionsterapi’), eller om man skulle indøve strategier til at erstatte tabte eller forstyrrede funktioner (‘kompensationsterapi’). For Goldstein blev svaret, at det måtte afhænge af skadens sværhedsgrad.

Selv om Goldstein var enig i mange af de sammenhænge mellem lokalisation og funktion, som var beskrevet af Wernickes elever, så forholdt han sig også kritisk til en snæver lokalisationstankegang og mente, at samarbejde mellem forskellige hjernecentre medførte, at hjernen som helhed spillede en rolle for højere kognitive funktioner. Ved fokale hjernelæsioner indebar dette for Goldstein, at en del af grundlaget for en given funktion kunne være skadet, og at denne rolle kunne overtages af andre intakte dele. I sådanne tilfælde ville vedholdende træning af funktionen kunne have effekt. I andre tilfælde, hvor skaden var mere omfattende og funktionen helt tabt, skulle genoptræningen baseres på ny indlæring i helt andre hjernesystemer eller på kompensation.

Som teoretiker fik Goldstein i kraft af bøger om lokalisation og afasi stor betydning. Han brugte selv udtrykket ‘holistisk’ om sin holdning, og oversættelsen af hans bøger til engelsk i perioden 1939-1948 faldt tidsmæssigt sammen med en generel entusiasme for holistiske synspunkter. Hans analyser af funktion var i højere grad end de fleste af hans samtidige kollegers påvirket af den akademiske psykologi (bl.a. fra et tidligt samarbejde med psykologen Adhemar Gelb), og dette var med til at gøre hans arbejde tilgængeligt og populært blandt psykologer.

I dag forbindes Goldstein især med svækkelse af abstrakt tænkning som et generelt princip i forståelsen af mange neuropsykologiske defekter, en tankegang, som imidlertid er forladt.


Litteratur:

Goldstein, K. (1934). Der Aufbau des Organismus. Haag: Martinus Nijhoff. (Engelsk udgave genoptrykt i 1995: The organism. A holistic approach to biology derived from pathological data in man. New York: Zone Books).

Goldstein, K. (1948). Language and language disturbances. New York: Grune & Stratton."


Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH

--Sine Munk 17. mar 2013, 08:56 (UTC)